http://kartografia.pwr.edu.pl/Joomla_SKP

Akademia Kartografii i Geoinformatyki 2017
czwartek, 08 grudnia 2016 12:00
logo GUGiK logo SKP logo PWroc


Szanowni Państwo!


Serdecznie zapraszamy na

AKADEMIĘ KARTOGRAFII I GEOINFORMATYKI
pod tytułem „Redakcja cyfrowych map tematycznych – nauka i praktyka”

poświęconą problematyce kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowej, a w szczególności wynikom projektu EnviDMS realizowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Akademia odbędzie się w dniach 28 -29 marca 2017 r. we Wrocławiu. Organizatorami będą Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Stowarzyszenie Kartografów Polskich oraz Politechnika Warszawska i Wrocławska.

Bezpośrednio po Akademii zapraszamy na

IX OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM GEOINFORMACJI
pod tytułem „Mapy tematyczne środowiska przyrodniczego”.

Sympozjum odbędzie się w dniach 29 - 31 marca 2017 r. we Wrocławiu. Zgodnie z zawartym w 2000 roku przez współorganizatorów porozumieniem, kolejne sympozja są organizowane co dwa lata wspólnie z jednym lub dwoma organizatorami głównymi. Tym razem zaszczyt ten przypadł kartografom. Organizatorami są: Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności oraz Politechnika Wrocławska.

Mamy nadzieję, że konfrontacja doświadczeń w modelowaniu i prezentacji różnych zagadnień przestrzennych przyczyni się do integracji osób wykorzystujących w swojej pracy teledetekcję i fotogrametrię, systemy informacji geograficznej oraz kartografię. Organizatorzy IX Sympozjum chcą szczególnie zwrócić uwagę na rolę geomatyki w obrazowaniu geoinformacji. Wyrażamy przekonanie, że wielu z Państwa aktywnie zajmujących się zagadnieniami teoretycznymi, metodycznymi i praktycznymi geoinformatyki oraz geomatyki, zechce podzielić się swoimi doświadczeniami na forum OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM GEOINFORMACYJNEGO. W czasie spotkań liczymy na szeroką dyskusję wykonawców i użytkowników projektu EnviDMS oraz innych map tematycznych.

Do uczestnictwa w obu spotkaniach geoinformatycznych zapraszamy pracowników nauki, praktyków i pracowników administracji, którzy na co dzień zajmują się problematyką związaną z tematyką sympozjum. W ramach zajęć przewidujemy prezentowanie referatów monograficznych i naukowych. Przewidujemy też sesje posterowe poprzedzone krótkimi wystąpieniami uczestników. Teksty do posterów będą drukowane na równi z referatami wygłoszonymi w punktowanych czasopismach.

W celu popularyzacji dobrych map Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich ogłasza, że w czasie Sympozjum odbędzie się rozstrzygnięcie kolejnych edycji konkursów INTERNETOWA MAPA ROKU 2016/17 oraz MAPA ROKU 2015 i 2016. Oba konkursy odbywają się tradycyjnie pod patronatem Głównego Geodety Kraju.

W czasie spotkania we Wrocławiu odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Kartografów Polskich, na którym zostaną wręczone medale SKP im. Prof. Makowskiego za istotny wkład w rozwój kartografii.

Akademia i Sympozjum służyć mają przede wszystkim integracji środowiska osób projektujących i tworzących dobre mapy,  wykorzystujących w swojej pracy geoinformatykę i systemy informacji geograficznej oraz udostępniających informację topograficzną i tematyczną z wykorzystaniem różnych metod prezentacji kartograficznej. Liczymy na tradycyjne zainteresowanie Akademią i Sympozjum, zapewniamy jak zwykle przyjemną i koleżeńską atmosferę oraz otoczenie centrum zabytkowego Wrocławia.

Program konferencji oraz informacje organizacyjne na stronie: kartografia.pwr.edu.pl/konferencje/

Serdecznie pozdrawiam w imieniu Komitetu naukowego i organizacyjnego.

Joanna Bac-Bronowicz, przewodnicząca SKP

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następna > ostatnia >>

Strona 28 z 73

Ważne strony

Reklama Reklama

Sondy

Z jakich map korzystasz najczęściej?
 

Goście na stronie

Witrynę przegląda teraz 10 gości