http://kartografia.pwr.edu.pl/Joomla_SKP

Konkurs Internetowa Mapa Roku 2012 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 06 sierpnia 2012 00:00
logo magazynu Geodeta logo GUGiK logo GISplay.pl

Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich z siedzibą we Wrocławiu ogłasza drugą edycję konkursu „Internetowa Mapa Roku”, obejmującego oryginalne, polskie opracowania kartograficzne opublikowane na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym także map będących integralnym komponentem serwisu geoinformacyjnego. Konkurs odbywa się pod patronatem Głównego Geodety Kraju. Patronat medialny objęły: magazyn GEODETA oraz portal geoinformacyjny GISplay.pl.

Zapraszamy na stronę zgłoszeń konkursowych.

 

logo SKP

REGULAMIN KONKURSU KARTOGRAFICZNEGO
pt. „INTERNETOWA MAPA ROKU

1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie oryginalne opracowania kartograficzne polskich wykonawców, opublikowane na ogólnodostępnych stronach internetowych. W zgłoszeniu należy podać:

a) adres internetowy, pod którym dostępna jest konkursowa praca, a w przypadku mapy w serwisie geoinformacyjnym – także nazwę predefiniowanego profilu mapowego,

b) autora lub autorów opracowania kartograficznego,

c) wykonawcę strony internetowej,

d) właściciela zgłaszanej strony internetowej.

2. Jeden zgłaszający może przedstawić maksymalnie dwa opracowania kartograficzne. W przypadku map będących komponentami serwisu geoinformacyjnego, każdy predefiniowany profil mapowy (wizualizacja kartograficzna o ustalonych domyślnie parametrach) jest traktowany jako oddzielne opracowanie kartograficzne.

3. Ocenie podlegać będzie jakość i oryginalność redakcji kartograficznej, w tym: spójność i kompletność systemu znaków umownych, efektywność generalizacji obrazu oraz walory estetyczne prezentacji. Dodatkowe dwa wyróżnienia zostaną przyznane opracowaniu o szczególnych walorach funkcjonalnych (interaktywne przesuwanie, powiększanie, włączanie informacji uzupełniających itp.) oraz opracowaniu o wyróżniającej się prezentacji rzeźby terenu.

4. Nagrody będą przyznawane przez komisję powołaną przez zarząd SKP. Na etapie kwalifikacji zgłoszeń konkursowych Stowarzyszenia Kartografów Polskich zastrzega sobie prawo uzyskania zgody właściciela strony na udział w konkursie, jeśli zgłoszenie nie było wysłane przez właściciela.

5. Mapy internetowe podlegające ocenie powinny być opublikowane na co najmniej dwa miesiące przed zgłoszeniem do Konkursu oraz powinny być dostępne przez cały czas trwania konkursu, tj. od dnia zgłoszenia do dnia ogłoszenia wyników pod wskazanym w zgłoszeniu adresem internetowym. Adres ten zostanie opublikowany na stronie SKP www.polishcartography.pl w zakładce konkursowej (strona konkursowa będzie czynna od dnia 6 sierpnia 2012 r.).

6. Konkurs odbędzie się, gdy zostaną zgłoszone minimum 4 mapy przynajmniej trzech różnych wystawców.

7. Dodatkową możliwością promocji zgłoszonej do konkursu pracy będzie pięciominutowa prezentacja w dniu rozstrzygnięcia Konkursu.

8. Termin zgłaszania map do konkursu upływa 28 września 2012 r. Zgłoszenia należy przesłać na adres komisarza konkursu dra inż. Pawła Kowalskiego na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz zaznaczyć w zgłoszeniu chęć prezentacji mapy.

9. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 5 października 2012 roku podczas seminarium kartograficznego, które odbędzie się w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich

Wrocław -Warszawa, 31 lipca 2012 r.