http://kartografia.pwr.edu.pl/Joomla_SKP

Konkurs Internetowa Mapa Roku 2011 PDF Drukuj Email
wtorek, 15 marca 2011 01:00

UWAGA: przedłużamy termin zgłaszania map do konkursu do 5 września 2011 r. Organizowany po raz pierwszy konkurs dostępny jest dla wszystkich właścicieli, producentów i autorów interaktywnych map internetowych oraz map dedykowanych do wykorzystania w mobilnych aplikacjach nawigacyjnych i lokalizacyjnych. 

Zapraszamy na stronę konkursową, na której będą sukcesywnie uzupełniane adresy internetowe zgłaszonych do konkursu map.

 

REGULAMIN KONKURSU KARTOGRAFICZNEGO
pt. „INTERAKTYWNA MAPA INTERNETOWA I MAPA W URZĄDZENIACH MOBILNYCH”

Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich z siedzibą we Wrocławiu ogłasza pierwszą edycję konkursu "Interaktywna mapa internetowa” i ”Mapa w urządzeniach mobilnych” jako dodatkowych kategorii konkursu MAPA ROKU 2011. Konkurs dostępny jest dla wszystkich właścicieli, producentów i autorów interaktywnych map internetowych oraz map dedykowanych do wykorzystania w mobilnych aplikacjach nawigacyjnych i lokalizacyjnych.

Warunki uczestnictwa w Konkursie:

1. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:

A/ INTERAKTYWNA MAPA INTERNETOWA - OPRACOWANIA OGÓLNOPOLSKIE,

B/ INTERAKTYWNA MAPA INTERNETOWA - OPRACOWANIA LOKALNE/REGIONALNE,

C/ MAPA MOBILNA.

2. W każdej kategorii jeden zgłaszający może przedstawić dwa produkty.

3. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie oryginalne, własne opracowania polskich wykonawców. W zgłoszeniu należy podać autora, wykonawcę i właściciela zgłaszanego produktu oraz potwierdzenie praw do wzięcia udziału w konkursie (dotyczy zgłoszeń nieskładanych przez właścicieli). Należy określić, która z geokompozycji, prezentowanych pod wskazanym adresem, ma podlegać ocenie w konkursie.

4. Mapy internetowe podlegające ocenie lub ich obszerne fragmenty powinny być dostępne przez przynajmniej dwa miesiące przed ogłoszeniem wyników konkursu pod wskazanym w zgłoszeniu adresem. Adres zostanie opublikowany na stronie SKP www.polishcartography.pl w zakładce konkursowej. W przypadku braku możliwości umieszczenia na własnych stronach internetowych Stowarzyszenie Karto-grafów Polskich udostępni swoje strony dla prezentacji zgłoszonej mapy.

5. Mapy w urządzeniach mobilnych podlegające ocenie powinny być dostępne przez przynajmniej dwa miesiące przed ogłoszeniem wyników konkursu na podanej w zgłoszeniu stronie internetowej, na której znajdą się fragmenty (obrazy, tzw. zrzuty ekranowe) zgłoszonych map w możliwie pełnym szeregu ska-lowym i dostępnym zakresie treści. Adres zostanie opublikowany na stronie SKP www.polishcartography.pl w zakładce konkursowej. W przypadku braku możliwości umieszczenia na własnych stronach internetowych Stowarzyszenie Kartografów Polskich udostępni swoje strony dla pre-zentacji zgłoszonej mapy. Zgłaszający zobowiązany jest do dostarczenia do organizatorów jednego urządzenia do testów.

6. Konkurs w danej kategorii odbędzie się, gdy zostaną zgłoszone minimum 4 tytuły (w danej kategorii) przynajmniej trzech różnych wystawców.

7. Termin zgłaszania map do konkursu upływa 15 sierpnia 2011 r. Zgłoszenia należy przesłać na adres komisarza konkursu dra inż. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz zaznaczyć w zgłoszeniu na Sympozjum „Prezentacja na sesji konkursowej” (strony konkursowa i zgłoszeniowa będą czynne pod adresem www.polishcartography.pl, od połowy grudnia 2010 r.)

8. Warunkiem dopuszczenia zgłoszonej mapy do konkursu, jest jej pięciominutowa prezentacja na sesji, oraz prezentacja na wystawie (na własnym sprzęcie , z możliwością przedstawienia mapy w razie braku połączenia z Internetem) w czasie VI Sympozjum Geoinformatyki, w dniach 21-23.09.2011 r. w Polanicy Zdroju.

9. Ocenie podlegać będzie poprawność przekazu kartograficznego, w tym poglądowość, czytelność i walo-ry estetyczne prezentacji kartograficznej (wizualizacji), przy jednoczesnym zapewnieniu wydajności działania aplikacji (operowania na obrazie – przesuwania, powiększania/pomniejszania, włącza-nia/wyłączania warstw lub np. wyszukiwania obiektów). Nagrody będą przyznawane przez komisję po-wołaną przez zarząd SKP oraz przez publiczność.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 24 września 2011 roku podczas VI Sympozjum Geoinformatyki .

Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich

Wrocław -Warszawa, 30 listopada 2010 r.