http://kartografia.pwr.edu.pl/Joomla_SKP

Opinie

Opinie, oświadczenia, recenzje sygnowane przez StowarzyszenieOpinia na temat rozporządzenia w sprawie PUW PDF Drukuj Email
sobota, 08 grudnia 2012 00:00

W związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dziennik Ustaw z 2012 r., poz. 1247) Stowarzyszenie Kartografów Polskich pragnie przypomnieć, iż kilkukrotnie opiniowało projekt ww. rozporządzenia, wyrażając krytyczne zdanie w odniesieniu do niektórych zapisów. Dnia 15 października 2012 r. na ręce Głównego Geodety Kraju została przekazana opinia do ostatniej wersji projektu (po konsultacjach), w której szczegółowo wyjaśniono konsekwencje  m.in. dopuszczenia układu UTM do opracowania i wydawania map topograficznych.

Tę oraz poprzednie opinie Stowarzyszenia Kartografów Polskich można pobrać z naszej strony (sekcja: Zawód kartografa):

  • Opinia SKP w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych
 
Opinie na temat projektów rozporządzeń do IIP PDF Drukuj Email
wtorek, 12 lipca 2011 23:50

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekty 4 rozporządzeń wynikających z nowelizowanego ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Stowarzyszenie Kartografów Polskich zaopiniowało projekty i przekazało na ręce Głównego Geodety Kraju.

Więcej…
 
Opinia dotycząca rozporządzenia o mapach tematycznych PDF Drukuj Email
poniedziałek, 11 lipca 2011 00:00

Na początku czerwca Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych (projekt z dnia 03.06.2011r).

Więcej…