http://kartografia.pwr.edu.pl/Joomla_SKP

Seminarium GiK PW na temat GBDOT PDF Drukuj Email
sobota, 26 marca 2011 11:31

logo Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej zaprasza dnia 8 kwietnia 2011 r. na seminarium naukowe poświęcone zagadnieniu tworzenia i wykorzystywania podstawowej bazy danych referencyjnych kraju w kontekście wdrażania Dyrektywy INSPIRE. Problematyka ta pozostaje w bezpośrednim związku z realizowanym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii projektem Georeferencyjnej Bazy Danych biektów Topograficznych (GBDOT). Podczas seminarium pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz przedstawiciele Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przedstawią propozycje rozwoju GBDOT

Realizacja seminarium, organizowanego pod patronatem Głównego Geodety Krajulogo GUGiK, przyczyni się do upowszechnienie wiedzy na temat podstawowej bazy danych georeferencyjnych, a także do zapoznania się z możliwościami wykorzystania BDG. Baza ta, będąca współczesnym, cyfrowym, odpowiednikiem analogowych map topograficznych i ogólnogeograficznych, ma kluczowe znaczenie nie tylko dla rozwoju geoinformacji w Polsce, lecz także dla wdrażania unijnej Dyrektywy INSPIRE.

Miejsce obradl: Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, sala 206.

dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW


Program seminarium

10.00 – Baza Danych Georeferencyjnych jako komponent infrastruktury informacji przestrzennej kraju – wprowadzenie, dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW
10.10 – Wybrane aspekty projektowania systemu zarządzania wielorozdzielczą bazą danych topograficznych, mgr inż. Miłosz Gnat, dr inż. Dariusz Gotlib
10.30 – Implementacja mechanizmów MRDB na przykładzie BDG+, mgr Bartłomiej Bielawski, mgr inż. Maciej Maciejonek
11.00 – Do czego potrzebna jest mapa, czyli o istocie bazy danych topograficznych, dr inż. Paweł Kowalski
11.20 – Możliwości wykorzystania hybrydowej wizualizacji danych topograficznych, dr inż. Andrzej Głażewski
11.40 – 12.00 PRZERWA
12.00 – Źródła danych, a zakres informacyjny harmonizowanych baz danych obiektów topograficznych: BDOT 500 i BDOT10k, mgr Jerzy Zieliński, Dyrektor Departamenut Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK
12.20 – Baza Danych Georeferencyjnych, a tematy INSPIRE. Wykorzystanie danych referencyjnych przez organy wiodące, mgr inż. Agata Pillich-Kolipińska
12.40 – Generalizacja kompleksów pokrycia terenu w Bazie Danych Georeferencyjnych. Analiza porównawcza wybranych algorytmów, inż. Anna Fiedukowicz
13.00 – Harmonizacja rozporządzeń wykonawczych do ustawy o IIP z perspektywy opracowywanych schematów aplikacyjnych UML, dr inż. Zenon Parzyński
13.20 – 14.00 DYSKUSJA