http://kartografia.pwr.edu.pl/Joomla_SKP

III Zawodowa Konferencja SKP PDF Drukuj Email
piątek, 22 kwietnia 2011 20:05

III Zawodowa Konferencja Stowarzyszenia Kartografów Polskich - Duszniki Zdrój 14-17 października 2009 r.

Logo SKP

Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu organizują III Zawodową Konferencję Stowarzyszenia Kartografów Polskich z cyklu: "Zawód kartografa".

 

Patronat nad konferencją sprawują: Główny Geodeta Kraju oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Przewodnim hasłem kolejnych obrad (III Zawodowej Konferencji SKP) połączonych z obchodami jubileuszu 10-lecia SKP i konkursem „MAPA ROKU 2008” oraz z  wystawą"Kartografia Polska 2007-2009" będzie Stan i perspektywy zawodu kartografa w Polsce.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Od czasu poprzedniej konferencji w 2006 r. zaszły istotne zmiany w działaniu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej na polu kartografii numerycznej oraz nastąpił rozwój prywatnej działalności kartograficznej często utożsamiany z produkcją geoinformatyczną. Wiążą się z tym różne problemy natury prawnej i organizacyjnej oraz zmiany obowiązków i uprawnień pracowniczych. Tematem konferencji będą sprawy dotyczące bezpośrednio zawodu kartografa i kartografii, gdyż celem działania Stowarzyszenia Kartografów Polskich jest podejmowanie wszelkiej działalności prowadzącej do zapewnienia najwyższej jakości i aktualności produkcji kartograficznej w Polsce, w tym także baz danych i map urzędowych przekazywanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Sposobem na zrealizowanie tego celu jest wypracowanie wspólnie z zainteresowanymi stronami takich procedur przetargowych, w których zostanie wymuszona odpowiednia jakość produktów. Jakość zgodną z dobrą, profesjonalną praktyką kartograficzną zapewnić będzie można przede wszystkim przez kontrolę wykonawstwa i zachowania obowiązujących standardów w trakcie odbiorów prac kartograficznych a dotyczących zarówno bazy graficznej jak i opisowej baz danych oraz cyfrowych map topograficznych i tematycznych. Tradycyjnie odbędzie się też dyskusja nad problemami wynikającymi z interpretacji praw autorskich, kierunkami edukacji kartografów oraz perspektywami rozwoju naszej dyscypliny.

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA NA STRONIE KONFERENCJI


REFERATY i STRESZCZENIA Z KONFERENCJI

 

!!!SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI!!!