http://kartografia.pwr.edu.pl/Joomla_SKP

Rozstrzygnięcie konkursu Mapa Roku 2013 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 12 maja 2014 00:00

logo SKP

W dniu 21. 02. 2014 r. Stowarzyszenie Kartografów Polskich ogłosiło XIV edycję konkursu „Mapa Roku 2013”. Na konkurs nadesłano ogółem 21 tytułów map i opracowań atlasowych, które wypełniły tylko dwie (z pięciu) kategorii konkursowych: „Mapa turystyczna” i „Inne mapy i atlasy drukowane”. W pierwszej z nich znalazło się 14 tytułów, a w drugiej – 7 tytułów. Publikacje te zostały wydane przez ogółem 13 Wydawców.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpiło w dniu 8. 05. br. podczas 22. Szkoły Kartograficznej w Wałbrzychu-Książu. Przeprowadzono tylko jedno głosowanie na „Nagrodę Pub­liczności” z powodu znikomej ilości członków SKP. W wyniki tajnego głosowania „Nagrodą Publiczności” zostały uhonorowane następujące publikacje:

W kategorii „Mapa turystyczna”:

W kategorii „Inne mapy i atlasy drukowane”, ex aequo:

Do konkursu zostały też zgłoszone mapy w kategoriach „Plan miasta” i „Szkolne mapy ścienne i atlasy”. Były to jednak pojedyncze tytuły w tych kategoriach, wobec czego nie można było przeprowadzić konkursu.

Konkurs odbywał się pod patronatem Głównego Geodety Kraju. Wydawcy nagrodzonych tytułów otrzymają honorowe plakietki Stowarzyszenia Kartografów Polskich oraz prawo do umieszczania informacji o nagrodzie we wszelkich materiałach dotyczących nagrodzonej publikacji przez okres trzech lat, tj. do końca 2017 roku.

Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich serdecznie gratuluje Wydawcom nagrodzonych publikacji i życzy dalszych sukcesów w kolejnych edycjach konkursu.

Jan Krupski
Wrocław