http://kartografia.pwr.edu.pl/Joomla_SKP

Zgłoszenia do konkursu Internetowa Mapa Roku 2014/2015 PDF Drukuj Email
niedziela, 05 lipca 2015 00:00
logo portalu Geoforum.pl logo GUGiK

logo GISplay.pl

W czwartej edycji konkursu „Internetowa Mapa Roku 2014/2015”, obejmującego oryginalne, polskie kartograficzne opracowania tematyczne, zostało zgłoszonych dotychczas 15 map. Poniżej wykaz map zgłoszonych do Konkursu. Informacje organizacyjne na stronie regulaminu.

Lista zgłoszeń właścicieli i wydawców (w kolejności przesyłania zgłoszeń)

1. Mapa Inwestycji Miasta Lublin. Autorzy: GIS-Expert sp. z o.o.; wykonawcy: GIS-Expert sp. z o.o.; właściciel: Urząd Miasta Lublin.
2. Mapa Gminy Ostrówek w serwisie prezentującym potencjał solarny. Autorzy: GIS-Expert sp. z o.o.; wykonawcy: GIS-Expert sp. z o.o. (konfiguracja strony/aplikacji), Esri Inc. (platforma ArcGIS Online); właściciel: Urząd Gminy Ostrówek.
3. Serwis internetowy zdjęć ukośnych. Autorzy, wykonawcy, właściciel: MGGP Aero sp. z o.o.
4. Zdjęcia lotnicze online. Autorzy, wykonawcy, właściciel: MGGP Aero sp. z o.o.
5. Geoportal cmentarza w Mrozowie. Autor, wykonawca, właściciel: Sławomir Bienias.
6. Portal Mapowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Autorzy: Wydział Architektury i Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Narodowy Instytut Dziedzictwa; wykonawca rozwiązań informatycznych: Intergraph Polska Sp. z o.o.; właściciel: Narodowy Instytut Dziedzictwa.
7. Aplikacja mobilna Zabytki w Polsce. Koncepcja opracowania: Narodowy Instytut Dziedzictwa; Autorstwo części zdjęć z zserwisu Wikimedia na zasadach CreativeCommons; wykonawca rozwiązań informatycznych: SoftProject; właściciel: Narodowy Instytut Dziedzictwa.
8. Serwis map geologiczno-turystycznych. Autorzy: informacje dostępne w serwisie w tabeli atrybutów na dole strony; wykonawca strony internetowej: Marek Adamski; właściciel: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.
9. Aplikacja mobilna map geologiczno-turystycznych. Autor aplikacji: Wojciech Paciura; właściciel: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.
10. Geodezja i kartografia Świnoujścia dla wszystkich. Autorzy: Biuro Geodety Miasta Urzędu Miasta Świnoujście; wykonawca strony internetowej: Systherm-Info sp. z o.o. Poznań; właściciel: Prezydent Miasta Świnoujście.
11. Mapa drzewostanów w portalu Banku Danych o Lasach. Autorzy opracowania kartograficznego: Joanna Milczunas-Aniserowicz, Anna Woszczyna, Łukasz Sołtysiak, Andrzej Talarczyk; wykonawcy: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej; właściciel: Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”.
12. Mapa odmian krajobrazów naturalnych w Internetowym Atlasie Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dział: Zasoby przyrodnicze i ochrona środowiska – Georóżnorodność i typy krajobrazu naturalnego). Autor mapy: Rafał Kot; wykonawcy strony internetowej: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; właściciel: Województwo Kujawsko-Pomorskie.
13. Mapa degradacji komponentów środowiska w Internetowym Atlasie Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dział: Zasoby przyrodnicze i ochrona środowiska – Ochrona i kształtowanie środowiska). Autor mapy: Rafał Kot; wykonawcy strony internetowej: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; właściciel: Województwo Kujawsko-Pomorskie.
14. Regionalna Mapa Numeryczna Województwa Świętokrzyskiego. Autorzy: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego oraz Biuro Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach; wykonawcy opracowania kartograficznego: Konsorcjum: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o. wraz z firmą Piotr Wężyk PROGEA CONSULTING z siedzibą w Krakowie; Wykonawca strony internetowej: OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu; właściciel: Województwo Świętokrzyskie.
15. Atlas Warszawy. Autor i wykonawca opracowania kartograficznego oraz strony internetowej: Paweł Trzcionkowski; właściciel serwera internetowego Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
16. Surowce skalne i wody lecznicze. Autorzy: Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; wykonawca strony internetowej: GISPartner sp. z o.o. właściciel: Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
17. Sport w województwie dolnośląskim. Autorzy: Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; wykonawca strony internetowej: GISPartner sp. z o.o. właściciel: Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 

Paweł J. Kowalski z up. Waldemara Spallka
Sekretarza Komisji Konkursowej IMR 2014/2015