http://kartografia.pwr.edu.pl/Joomla_SKP

Nowy Zarząd SKP PDF Drukuj Email
wtorek, 04 kwietnia 2017 00:00

Wybory i ukonstytuowanie się nowych władz Stowarzyszenia Kartografów Polskich (informacja skrócona)


W dniu 28. 03. 2017 r. na VII Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Kartografów Polskich dokonano wyboru nowych władz SKP w związku z upływem kadencji. Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia wybory były tajne i przeprowadzone oddzielnie na Przewodniczącego SKP, Zarząd Główny, Komisje Rewizyjną i Sąd Koleżeński.


W wyborach na Przewodniczącego SKP zgłoszono tylko jedną kandydaturę – kol. Joanny Bac-Bronowicz.. W głosowaniu jednogłośnie wybrano zgłoszoną osobę (22 głosami).

Na listę wyborczą do Zarządu Głównego SKP zgłoszono kandydatury siedmiu osób: kol. kol. Dariusza Gotliba, Romana Janusiewicza, Pawła J. Kowalskiego, Jana Krupskiego, Grzegorza Kurzei, Roberta Pajkerta i Waldemara Spallka. Kol. Jan Krupski został wybrany przy jednym głosie przeciwnym i braku głosów wstrzymujących się, natomiast pozostałe osoby zostały wybrane jednogłośnie (22 głosami).


Do wyborów członków Komisji Rewizyjnej zgłoszono 3 kandydatury: kol. kol. Agnieszki Buczek, Andrzeja Kwinty i Iwony Nakoniecznej. Po formalnym wniosku o zamknięcie listy wszyscy kandydaci zostali wybrani jednogłośnie.

Do wyborów składu Sądu Koleżeńskiego zgłoszono 3 kandydatury: kol. kol. Tadeusza Chrobaka, Jerzego Zielińskiego i Wiesławy Żyszkowskiej. Po formalnym zamknięciu listy wszystkie kandydatury przegłosowano jednogłośnie.

Wybrane władze SKP ukonstytuowały się następująco:


Zarząd Główny SKP:

 1. Joanna Bac-Bronowicz          - przewodnicząca Zarządu Głównego
 2. Jan Krupski                          - zastępca przewodniczącej ZG SKP
 3. Grzegorz Kurzeja                  - zastępca przewodniczącej ZG SKP
 4. Waldemar Spallek                 - sekretarz
 5. Roman Janusiewicz               - skarbnik

oraz członkowie Zarządu Głównego:

 1. Dariusz Gotlib
 2. Paweł J. Kowalski
 3. Robert Pajkert

Komisja Rewizyjna SKP:

 1. Andrzej Kwinta – przewodniczący KR
 2. Agnieszka Buczek – z-ca przewodniczącego
 3. Iwona Nakonieczna – członek KR

Sąd Koleżeński:

 1. Tadeusz Chrobak – przewodniczący SK
 2. Wiesława Żyszkowska – członek SK
 3. Jerzy Zieliński – członek SK