http://kartografia.pwr.edu.pl/Joomla_SKP

Wyniki konkursu Internetowa Mapa Roku 2016/2017 PDF Drukuj Email
piątek, 31 marca 2017 00:00

dyplom IMR201617

logo portalu Geoforum.pl logo GUGiK

 

Nagrodę Internetowej Mapy Roku 2016/2017 im. Krzysztofa Buczkowskiego otrzymała animowana prezentacja kartograficzna Rozwój zabudowy Lublina, której autorem i wykonawcą jest firma GIS-Expert sp. z o.o. z Lublina. Komisja konkursowa brała pod uwagę takie cechy opracowania, jak: trafność doboru metody prezentacji kartograficznej, spójność i kompletność systemu znaków umownych, efektywność generalizacji obrazu podczas zmiany powiększenia widoku, legenda lub opis znaków oraz walory estetyczne prezentacji. Dodatkowo brana była pod uwagę także użyteczność prezentacji (walory funkcjonalne).

Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju, który ufundował nagrodę dla zwycięskiego opracowania.

Wyniki głosowania Komisji Konkursowej

1. Rozwój zabudowy Lublina. Autorzy i wykonawcy: GIS-Expert sp. z o.o.; właściciel: GIS-Expert sp. z o.o. (15 pkt)

2. Szlaki kulturowe na Dolnym Śląsku. Autor: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; wykonawca strony internetowej: GISPartner sp. z o.o.; właściciel: Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. (7 pkt)

2. Geoportal o zmianach klimatu i ich oddziaływaniach na obszarze Polski - obserwacje. Autorzy: Tomasz Berezowski, Mikołaj Piniewski, Mateusz Szcześniak, Ignacy Kardel, Robert Michałowski, Abdelkader Mezghani, Tomasz Okruszko; wykonawcy strony internetowej: dr inż. Ignacy Kardel wraz z zespołem: dr inż. Mikołaj Pniewski, mgr inż. Marcin Brach, inż. Robert Michałowski; właściciel: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. (7 pkt)

 

W skład Komisji Konkursowej weszli:

  • dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, Prezes Stowarzyszenia Kartografów Polskich (Politechnika Wrocławska),
  • dr inż. Dorota Borowicz-Mićka (Zakład Geoinformatyki i Kartografii, Uniwersytet Wrocławski),
  • Jerzy Zieliński (Główny Urząd Geodezji i Kartografii),
  • dr Łukasz Bujak (Katedra Gospodarki Przestrzennej i Kształtowania Środowiska, Politechnika Warszawska),
  • Aleksander Buczkowski (firma TomTom),
  • dr inż. Paweł J. Kowalski (Zakład Kartografii, Politechnika Warszawska)

 

Paweł J. Kowalski
Sekretarz Komisji Konkursowej IMR 2016/2017