http://kartografia.pwr.edu.pl/Joomla_SKP

Rozstrzygnięcie konkursu Mapa Roku 2017 PDF Drukuj Email
wtorek, 09 października 2018 00:00

logo SKP

XVIII edycja tradycyjnego konkursu SKP „Mapa Roku” została przeprowadzona podczas 41. Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Gdańsku, która odbyła się w dniach 18-19. 09. 2018 r. Konkurs rozstrzygnięto w dniu 18. 09. br. Na konkurs wpłynęło ogółem zaledwie 11 tytułów map i atlasów – najmniej w całej historii tego konkursu – zgłoszonych przez 7 wydawców. Można było skompletować zestawy publikacji tylko do 2 kategorii konkursowych - „mapa turystyczna” i „inne mapy i atlasy (drukowane)”. Do kategorii „plan miasta” zgłoszono zaledwie 2 mapy. Kolejny raz z rzędu nie było map i atlasów szkolnych. Pełną listę tytułów biorących udział w konkursie przedstawia tabela poniżej.

 

Kategoria  „mapa turystyczna”

Nr

Tytuł

Skala

Wydawca

1

Nadleśnictwo Cewice. Mapa turystyczna.

1:30 000

Eko-Kapio, Kartuzy

2

Powiat kartuski. Kaschubische Schweiz. Mapa turystyczna.

1:50 000

Eko-Kapio, Kartuzy

3

Rudawski Park Krajobrazowy. Mapa turystyczna.

1:40 000

Eko-Graf, Wrocław

4

Prokletije, Durmitor. Albanian and Montenegro Alps. Trekking map.

1:65 000

Wyd. terraQuest, Warszawa

5

Bucovina, Maramures. Munti Rodnei. Adventure map.

1:250 000
1:75 000

Wyd. terraQuest, Warszawa

6

Korfu i Zakintos. Map&guide XL.

różne

ExpressMap Polska. Warszawa

 

Kategoria  „inne mapy i atlasy”

7

Atlas demograficzny Polski. Demographic Atlas of Poland.

Różne

Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Przestrzennych i Środo­wiska. Warszawa.

8

Jan Mordawski - Atlas dziejów Pomorza i jego mieszkańców – Kaszubów.

 

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk. Oprac. map: Cartoteam, Wrocław

9

Mapa geologiczna południowej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi, rejon Białej Podlaskiej i Brestu.

1:250 000

NCN i PIG-PIB, Warszawa.

10

Mapa geologiczna podłoża czwartorzędu południowej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi, rejon Białej Podlaskiej i Brestu.

1:250 000

NCN i PIG-PIB, Warszawa.

11

USA southwest. Road and tourist map.

1:1 350 000

ExpressMap Polska. Warszawa

 

W wyniku tajnego głosowania przyznano nagrody Stowarzyszenia Kartografów Polskich oraz Nagrodę Publiczności. W głosowaniu członków SKP mapy zajęły następujące miejsca:

w kategorii „mapa turystyczna”:

1. miejsce – Rudawski Park Krajobrazowy. Skala 1:40 000. Wydawnic­two Kartograficzne Eko-Graf,  Wrocław

2. miejsce (ex aequo) – Powiat kartuski. Kaschubische Schweiz. Skala 1:50 000. Wydawnictwo Eko-Kapio, Kartuzy  oraz

- Korfu i Zakintos. Map&guide XL. Wydawnictwo ExpressMap Polska, Warszawa

3. miejsce – Bucovina, Maramures. Munti Rodnei. Adventure map. Wydawnictwo terraQuest, Warszawa

 

- w kategorii „inne mapy i atlasy (drukowane)”:

1. miejsce – Atlas demograficzny Polski. Demographic Atlas of Poland. Główny Urząd Statys­tyczny, Warszawa

2. miejsce (ex aequo) – Jan Mordawski - Atlas dziejów Pomorza i jego mieszkańców – Kaszubów. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk  oraz

- USA southwest. Road and tourist map. Skala 1 350 000. Wydawnictwo ExpressMap Polska, Warszawa

3. miejsce - Mapa geologiczna południowej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi, rejon Białej Podlaskiej i Brestu. Skala 1:250 000. PIG-PIB i NCN, Warszawa / Kraków

 

Na Nagrody Publiczności głosowali wszyscy uczestnicy konferencji i zdobyły je publikacje:

- w kategorii „mapa turystyczna” - Rudawski Park Krajobrazowy. Skala 1:40 000. Wydawnic­two  Kartograficzne Eko-Graf, Wrocław;

- w kategorii „inne mapy i atlasy (drukowane) -  Jan Mordawski - Atlas dziejów Pomorza i jego mieszkańców – Kaszubów. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk

 

Wydawcy map, które zdobyły pierwsze miejsca w konkursie i Nagrodę Publiczności otrzy­mali honorową, oko­licz­nościową plakietkę SKP wraz z prawem do umieszczania informacji o nagrodach we wszystkich materiałach dotyczących danego tytułu przez najbliższe pełne 3 lata, tj. do końca 2021 roku. Konkurs odbywał się pod honorowym Patronatem Głównego Geodety Kraju, który ufundował okolicznościowe statuetki dla Wydawców zwycięskich map w głosowaniu członków SKP i na Nagrodę Publicz­ności. W imieniu Głównego Geodety Kraju nagrody wręczała pani Anna Radomyska z GUGiK-u.

Wszystkim Wydawcom wyróżnionych publikac­ji Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich składa serdeczne gratulacje. Nieustannie zachęcamy też do liczniejszego uczestnictwa w kolejnych edycjach konkursu „Mapa Roku”.

 

 

 

Komisarz Konkursów „Mapa Roku”
Jan Krupski
Wrocław