http://kartografia.pwr.edu.pl/Joomla_SKP

Współpraca PDF Drukuj Email
środa, 16 marca 2011 12:57

Zapraszamy do współpracy ze Stowarzyszeniem Kartografów Polskich w zakresie wymiany informacji, uzgadniania opinii, podejmowania wspólnych przedsięwzięć (np. Sympozjów Geoinformacyjnych), reprezentowania polskich środowisk geoinformacyjnych w kraju i zagranicą itd.

 

POLSKIE i ZAGRANICZNE ORGANIZACJE GEOINFORMACYJNE WSPÓŁPRACUJĄCE Z SKP

KLUB TELEDETEKCJI ŚRODOWISKA
http://telegeo.wgsr.uw.edu.pl/Teledetekcja_Srodowiska_pl.html

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH
www.sgp.geodezja.org.pl

ODDZIAŁ KARTOGRAFICZNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO [ PorozumienieOKPTGiSKP.pdf ]
www.polishcartography.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI
www.sgp.geodezja.org.pl

POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET GEODEZJI Sekcji Kartografii
http://www.skpan.agh.edu.pl/

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI KOMISJA GEOINFORMATYKI
http://www.pau.krakow.pl/index.php/Wydzialy-i-Komisje/

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
http://www.ptip.org.pl/