http://kartografia.pwr.edu.pl/Joomla_SKP

Działalność statutowa

Podstawowe informacje o działalności statutowej SKPVII Walne Zgromadzenie Członków SKP PDF Drukuj Email
sobota, 25 lutego 2017 00:00

Szanowni Państwo!

W związku z upływem kadencji Zarządu Głównego SKP uprzejmie informujemy, że walne zgromadzenie członków SKP odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. we Wrocławiu, w Hotelu im. Jana Pawła II przy ul. św. Idziego 2. Pierwszy termin walnego zgromadzenia ustala się na godz. 17.45, a w wypadku braku kworum drugi termin ustala się na godz. 18.00.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mailowy, telefonicznie lub listownie.

Więcej…
 
Otwarte zebranie SKP 2014 PDF Drukuj Email
niedziela, 05 października 2014 00:00

Szanowni Państwo!
Członkowie Stowarzyszenia Kartografów Polskich

 

Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich zaprasza Państwa na otwarte zebranie członków SKP, które odbędzie się wspólnie z zebraniem Oddziału Kartograficznego PTG w przededniu XXXVII Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej  „KARTOGRAFIA W MULTIMEDIACH. MULTIMEDIA W KARTOGRAFII” w Toruniu.

Termin zebrania: środa, 22 października 2014 r., godz. 19.00

Miejsce zebrania: Wydział Nauk o Ziemi (WNoZi) UMK, ul. Lwowska 1, Toruń.

Z poważaniem
Waldemar Spallek
Sekretarz Zarządu SKP

 
VI Walne Zgromadzenie SKP PDF Drukuj Email
poniedziałek, 08 kwietnia 2013 00:08

Szanowni Państwo!

W związku z upływem kadencji Zarządu Głównego SKP uprzejmie informujemy, że walne zgromadzenie członków SKP odbędzie się w dniu 7 maja 2013 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Pawłowicka 87/89, 101.

Pierwszy termin walnego zgromadzenia ustala się na godz. 14.15 a w przypadku braku quorum drugi termin ustala się na godz. 14.30.

W załączeniu szczegółowy program zgromadzenia oraz regulamin. Serdecznie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mailowy, telefonicznie lub listownie.

Więcej…
 
Statut SKP PDF Drukuj Email
piątek, 22 kwietnia 2011 15:18

Statut Stowarzyszenia Kartografów Polskich

 
Kilka słów o Stowarzyszeniu PDF Drukuj Email
środa, 16 marca 2011 01:00

Od dnia rejestracji (12.07.1999 r.) minęło ponad dziesięć lat istnienia Stowarzyszenia Kartografów Polskich. Przełom stuleci, na który przypadło nam rozpoczynać działalność, nie był i nie jest czasem wyzwalającym aktywność społeczną. Krajowe trudności gospodarcze odsuwają na plan dalszy nasze zawodowe problemy. Mimo niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych i słabej, niestety, aktywności naszego środowiska, próbujemy zaznaczyć naszą obecność i na miarę skromnych możliwości finansowych działać na rzecz naszej profesji.

Zgodnie z wyznaczonymi przez statut celami, zabiegamy o podniesienie rangi zawodu kartografa, o poprawę jakości prac kartograficznych oraz ich popularyzację. Celem działania Stowarzyszenia Kartografów Polskich jest podejmowanie wszelkiej działalności prowadzącej do zapewnienia najwyższej jakości standardów i aktualności produkcji kartograficznej w Polsce, w tym także baz danych i map urzędowych przekazywanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Sposobem na zrealizowanie tego celu jest wypracowanie wspólnie z zainteresowanymi przedsiębiorstwami i wydawnictwami kartograficznymi takich procedur przetargowych, w których zostanie wymuszona odpowiednia jakość produktów. Jakość zgodną z dobrą, profesjonalną praktyką kartograficzną zapewnić będzie można przede wszystkim przez kontrolę wykonania i zachowania obowiązujących standardów w trakcie odbiorów prac kartograficznych, a dotyczących zarówno bazy graficznej jak i opisowej oraz tradycyjnych i cyfrowych map topograficznych i tematycznych

Statutowymi celami Stowarzyszenia są m.in. reprezentowanie interesów twórców i specjalistów czynnie wykonujących zawód kartografa w kraju i za granicą, ochrona zawodu oraz praw autorskich kartografów, podnoszenie poziomu wiedzy, kultury technicznej i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia, popularyzacja w społeczeństwie zagadnień naukowych, technicznych i ekonomicznych z dziedziny kartografii, współdziałanie z właściwymi jednostkami administracji państwowej i samorządowej w zakresie kartografii oraz prowadzenie wymiany doświadczeń organizacyjnych i naukowo-technicznych z pokrewnymi organizacjami za granicą.

Działalność ta jest realizowana poprzez udział Zarządu i członków Stowarzyszenia w pracach nad prawnymi regulacjami spraw kartografii w Polsce wspólnie z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, organizację konferencji, sympozjów i innych form wymiany informacji i poglądów na sprawy zawodu kartografa i stanu polskiej kartografii oraz publikowanie artykułów i wiadomości na temat jakości polskiej kartografii, ochrony praw twórców-kartografów itp.

Zarząd SKP
Wrocław dn. 16 marca 2011 r.

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2