http://kartografia.pwr.edu.pl/Joomla_SKP

Akta kartografika
Akta kartografika - część I PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 3
1
poniedziałek, 20 lutego 2012 01:41

On A Map QuestO istocie mapy w  świetle praw autorskich

Większości kartografów problematyka praw autorskich leży głęboko na sercu. Jesteśmy autorami map i swoje opracowania chcielibyśmy traktować nie inaczej jak dzieła. Nie ulega wątpliwości, że większość opracowań kartograficznych ma charakter twórczy i odznacza się zarówno oryginalnością podejścia graficznego, jak i indywidualnym doborem treści mapy. Tym samym wyczerpują one znamiona utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Czy jednak pewność dotycząca twórczości kartograficznej jest powszechna? Czy wszyscy, a zwłaszcza instytucje stojące na straży prawa, interpretują jednoznacznie zapisy prawa autorskiego?

Więcej…
 
Akta kartografika - część II PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 3
1
czwartek, 23 lutego 2012 13:55

Ochrona twórczości kartograficznej w internecie

The World in a Click /Ana Carolina Otton Sarmanho/Wydaje się, że ochrona twórczości kartograficznej w zapisach obowiązujących ustaw jest wystarczająca. Wnioski, jakie płyną z orzecznictwa sądów polskich, są w ogólności pozytywne, ponieważ coraz częściej wyroki przychylają się do ochrony prawnoautorskiej map (notatka z seminarium pt. "Prawna ochrona utworu kartograficznego" w Polskim Przeglądzie Kartograficznym nr 4/2011).

Gdzie więc nasza rola? Profesjonalista potrzebny jest nie tylko do oceny oryginalności utworu, kiedy konieczne jest rozstrzygnięcie wątpliwych przypadków na drodze sądowej. Merytoryczna pomoc jest niezwykle potrzebna także w sporach o naruszenie majątkowych praw autorskich, w których byłoby możliwe polubowne rozstrzygnięcie. Klinicznym przykładem restrykcyjnego korzystania z zapisów ustawy o prawie autorskim są procesy wytaczane przez firmę Map1 od lat opisywane w różnych portalach (m.in. na Forum Prawnym) i na stronach, których właściciele doświadczyli karzącej ręki sprawiedliwości. Dla tych, którzy chcieliby poznać sprawę, polecam artykuł „Kolejne wątpliwości w sprawie Map1” w Dzienniku Internautów lub w artykule pt. "Uczciwe wyłudzanie" w miesięczniku CHIP (styczeń 2008r.).

Więcej…