http://kartografia.pwr.edu.pl/Joomla_SKP

Konferencje 2015
Materiały z Akademii Kartografii i Geoinformatyki PDF Drukuj Email
sobota, 04 lipca 2015 00:00
logo SKP logo PWroc logo GUGiK

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z AKADEMII KARTOGRAFII I GEOINFORMATYKI pod tytułem „Cyfrowe mapy topograficzne – teoria i warsztaty”. Do pobrania ze strony geo.pwr.wroc.pl/skp sprawozdanie, zdjęcia i prezentacje referatowe.

 
Rejestracja na Akademię Kartografii i Geoinformatyki PDF Drukuj Email
piątek, 10 kwietnia 2015 00:00
logo SKP logo PWroc logo GUGiK

Zapraszamy do rejestracji uczestnictwa w AKADEMII KARTOGRAFII I GEOINFORMATYKI pt. „Cyfrowe mapy topograficzne – teoria i warsztaty”. Formularz rejestracyjny oraz bieżące informacje pod adresem http://geo.pwr.wroc.pl/skp/

Akademia, organizowana w dniach 13 - 15 maja 2015 r. we Wrocławiu w ramach cyklu konferencji zawodowych SKP, ma za zadanie zwrócić uwagę na rolę mapy w modelowaniu i prezentacji treści topograficznej oraz wykorzystanie dorobku kartografii z zastosowaniem narzędzi geoinformatycznych do tworzenia, generalizacji, wizualizacji i udostępniania map. Konferencja dedykowana jest osobom projektującym, tworzącym i wykorzystującym w swojej pracy geoinformatykę i systemy informacji geograficznej oraz udostępniającym informację topograficzną z wykorzystaniem różnych metod prezentacji kartograficznej.

 
Akademia Kartografii i Geoinformatyki PDF Drukuj Email
piątek, 08 sierpnia 2014 00:00
logo SKP logo PWroc logo GUGiK

W dniach 13 - 15 maja 2015 r. we Wrocławiu odbędzie się AKADEMIA KARTOGRAFII I GEOINFORMATYKI pod tytułem „Cyfrowe mapy topograficzne – teoria i warsztaty” poświęcona problematyce wykorzystania Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) jako źródła informacyjnego do opracowania map, a w szczególności cyfrowych map topograficznych.

Akademia, zorganizowana w ramach cyklu konferencji zawodowych SKP, ma za zadanie szczególnie zwrócić uwagę na rolę mapy w modelowaniu i prezentacji treści topograficznej oraz wykorzystanie dorobku kartografii z zastosowaniem narzędzi geoinformatycznych do tworzenia, generalizacji, wizualizacji i udostępniania map.

Konferencja dedykowana jest osobom projektującym, tworzącym i wykorzystującym w swojej pracy geoinformatykę i systemy informacji geograficznej oraz udostępniającym informację topograficzną z wykorzystaniem różnych metod prezentacji kartograficznej.

Spotkanie przewidziane jest w formie wykładów i warsztatów. Tematyką wykładów będzie model danych BDOT10k oraz proces generalizacji i aktualizacji danych w całym ciągu skalowym opracowania cyfrowych map topograficznych, przygotowanie prezentacji kartograficznej a także zakres wykorzystania map topograficznych. Warsztaty poświęcone będą zapoznaniu się z komponentem KARTO map topograficznych oraz procesami aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) i aktualizacją map topograficznych. Zajęcia prowadzić będą najwybitniejsi teoretycy i praktycy z zakresu kartografii topograficznej i geoinformatyki.

 

Więcej…