II Zawodowa Konferencja SKP Drukuj
piątek, 22 kwietnia 2011 18:22

II Zawodowa Konferencja Stowarzyszenia Kartografów Polskich - Wrocław/Polanica Zdrój 23-25 listopada 2006 r.

Logo SKP

Stowarzyszenie Kartografów Polskich oraz Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego organizują II Zawodową Konferencję Stowarzyszenia Kartografów Polskich z cyklu: "Zawód kartografa".

 

Patronat nad konferencją sprawują: Główny Geodeta Kraju, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent między narodowej Asocjacji Kartograficznej (ICA), Prezydent Europejskiej Akademii Architektury (Sekcja Geodezji, Kartografii i Nawigacji Satelitarnej).

 

Tegoroczna konferencja odbędzie się pod tytułem: "Kartografia w nowej ekonomicznej i politycznej sytuacji we Wschodniej i Centralnej Europie. Problemy prawne i organizacyjne".

 

 

Główny akcent konferencji będzie położony na prezentację dorobku kartografii polskiej i krajów sąsiednich, a szczególnie z Europy Wschodniej i Centralnej. Nowa sytuacja ekonomiczna i ustrojowa w tych krajach spowodowała zmiany w zadaniach państwowych służb kartograficznych i gwałtowny rozwój prywatnej działalności kartograficznej. Z tym wiążą się także problemy natury prawnej i organizacyjnej. Konferencja stanowić ma więc forum prezentacji tego dorobku i problemów oraz wymiany doświadczeń.

 

Tematyka konferencji obejmować będzie następujące grupy zagadnień:

  • urzędowa kartografia topograficzna i tematyczna - referaty przedstawicieli Urzędów Geodezji i Kartografii z Europy Wschodniej i Centralnej,
  • warunki działalności kartograficznej w Unii Europejskiej i krajach Europy Wschodniej,
  • prawo autorskie w Polsce i za granicą.

 

Przewiduje się także zorganizowanie wystawy kartograficznej - szczególnie dla prezentacji dorobku kartografii wschodnio- i centralnoeuropejskiej
oraz VII. edycję konkursu "Mapa Roku 2006".


Przewodnicząca SKP
dr inż. Joanna Bac-Bronowicz

 

 

 

 

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA NA STRONIE KONFERENCJI albo pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


ZESZYT Z PROGRAMEM I SKRÓTAMI REFERATÓW (PDF 271 kB)
Pełne teksty referatów będą opublikowane w czasopiśmie "Acta Scientarum Polonorum, serie Geodesia et Descriptio Terrarum".


!!! SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI !!!


PRZYPOMINAMY:

  • Zgłoszenia na konferencję do 31 października 2006 r. przez stronę SKP (rejestracja czynna od 30 maja 2006 r.) lub listownie na adres Wrocławskiego Centrum Promocji (adres na dole strony).
  • Opłacenie kosztów do 31 października 2006 r.
  • Zgłoszenia na konkurs "MAPA ROKU 2006" do 5 listopada 2006 r.
  • Zgłoszenia na wystawę do 31 października 2006 r.
  • Gotowe artykuły do opublikowania - 31 października 2006 r.

 

 

Program konferencji:

(Circular and programme in English - PDF)

 

 

23 listopada, czwartek - Uniwersytet Wrocławski


9.00-14.00 - rejestracja uczestników
10.00 - otwarcie wystawy kartograficznej
10.30-11.00 - otwarcie konferencji w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

11.00-13.15 - SESJA REFERATOWA - język wykładowy ANGIELSKI

11.00-11.15 - Milan Konečny - President of ICA - Global Trends of Cartography (Masaryk University, Czech Republic)

11.15-11.45 - Przerwa na kawę

REFERATY PRZEDSTAWICIELI URZĘDÓW ORAZ INSTYTUCJI GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH Z EUROPY WSCHODNIEJ I CENTRALNEJ

11.45-12.00 - Danuse Svobodová - Land Survey Office - central administrative body for surveying in the Czech Republic (Zeměměřický Úřad Czech Republic, Praha)
12.00-12.15 - Hans Knoop - ISO based Integrated Geoinformation for Topography and Cadastre in Germany for ESDI (Technical University of Braunschweig. PHARE-Expert)
12.15-12.30 - Jesús Nunez, Zentai László - Actual situation of the cartography in Hungary (Eötvös Lorand University, Budapest, Hungary)
12.30-12.45 - Janis Strauhmanis - Activities of the state and private cartography in Latvia (Riga Technical University, Latvia)
12.45-13.00 - Wiesław Potrapeluk - Główny Geodeta Kraju - Mapy, a bazy danych obiektów topograficznych w Polsce (Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Polska, Warszawa)

13.15-14.00 - lunch

14.00-15.00 - SESJA REFERATOWA -język wykładowy ANGIELSKI
KARTOGRAFIA TOPOGRAFICZNA I TEMATYCZNA

14.00-14.20 - Elżbieta Bielecka, Dariusz Dukaczewski - Comparison of the thematic scopes of Polish and others EU Topographic Databases (Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa)
14.20-14.40 - Wiesława Żyszkowska - Historia wielkoskalowej kartografii tematycznej w Polsce (Uniwersytet Wrocławski)
14.40-15.00 - Piotr Przybyliński - Zasób informacji Geoprzestrzennej dla Sił Zbrojnych RP (Zarząd Geografii Wojskowej, Warszawa)

15.00-16.15 - Zwiedzanie Uniwersytetu Wrocławskiego (Wieża Matematyczna, Instytut Geografii, Oratorium Marianum, Muzeum UWr.)

16.30 - wyjazd do Polanicy Zdroju
19.00 - Zebranie robocze komisji "Gender & Cartography" Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej (ICA)
19.30 - kolacja
20.30 - Zebranie Sekcji Kartografii Komitetu Geodezji PAN.

 

h

24 listopada, piątek - Polanica Zdrój


9.00-11.00 - SESJA REFERATOWA - język wykładowy ANGIELSKI / POLSKI

PROBLEMY AKTUALIZACJI MAP I WIZUALIZACJI

9.00-9.20 - Krzysztof Owsianik, Iwona Nakonieczna - Możliwości wykorzystania wojewódzkich zasobów bazodanowych do aktualizacji Mapy Hydrograficznej Polski i Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000 na podstawie doświadczeń województwa dolnośląskiego (Wydział Geodezji i Kartografii, Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego)
9.20-9.40 - Joanna Bac-Bronowicz, Tomasz Berus, Arkadiusz Kołodziej, Paweł Kowalski - Opracowanie uniwersalnych sposobów wizualizacji bazy danych VMap L2 w różnych środowiskach narzędziowych systemów informacji geograficznej (Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Politechnika Warszawska)
9.40-10.00 - Karel Staňek - Definiowanie reguł półautomatycznej kartograficznej generalizacji dla potrzeb map topograficznych (Masaryk University, Czech Republic)

10.00-10.20 - Dyskusja

10.20-10.50 - Przerwa na kawę

10.50-12.30 - SESJA REFERATOWA - język wykładowy ANGIELSKI / POLSKI
WARUNKI DZIAŁALNOŚCI KARTOGRAFICZNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ I KRAJACH EUROPY WSCHODNIEJ. PRAWO AUTORSKIE W POLSCE I ZA GRANICĄ

10.50-11.10 - Dolores Asoyan, Elena Belonovskaya - Doświadczenia kartowania kompleksowego strefy wysokogórskiej Wielkiego Kaukazu (Instytut Geografii RAN, Rosja)
11.10-11.30 - Miroslav Miksovský - Activities of the state and private cartography in the Czech Republic (Society of the Czech Cartographers)
11.30-11.50 - Nikolay Komedchikov, Alexander Khropov - Kartografia atlasowa w Rosji w latach 2004-2006 (Institut Geografii RAN, Rosja)
11.50-12.10 - Oleksandr Barladin - Geoinformation technologies in cartographical manufacture in Institute of Advanced Technologies (Institute of Advanced Technologies, Kyiv, Ukraine)

12.10-12.30 - Dyskusja

12.30-15.00 - Czas wolny
15.00-16.00 - Lunch

16.00-18.00 - SESJA REFERATOWA - język wykładowy ANGIELSKI/ POLSKI
WARUNKI DZIAŁALNOŚCI KARTOGRAFICZNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ I KRAJACH EUROPY WSCHODNIEJ. PRAWO AUTORSKIE W POLSCE I ZA GRANICĄ

16.00-16.20 - Roman Janusiewicz, Jan Krupski - Kartografia wydawnicza w Polsce w latach 2000-2005 (Wyd. Kartograficzne "Eko-Graf", Uniwersytet Wrocławski)
16.20-16.40 - Nikolay Komedchikov - Prawo autorskie w kartografii w Rosji (Institut Geografii RAN, Rosja)
16.40-17.00 - Jan Krupski - "Terra incognita" polskiego prawa autorskiego w kartografii (Uniwersytet Wrocławski)
17.00-17.30 - Joanna Lassota - Ochrona baz danych w działalności kartograficznej (Kancelaria adwokacka "Lassota i Partnerzy")

17.40-18.00 - Dyskusja podsumowująca

19.00 - Uroczysta kolacja

 

 

25 listopada, sobota - Polanica


9.00-11.00 - OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU "MAPA ROKU 2006"

Otwarte zebranie SKP i Oddziału Kartograficznego PTG "PRZYSZŁOŚĆ ZAWODU KARTOGRAFA"

Bogdan Wolak - Dokąd zmierzasz kartografio? (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)
Wojciech Garstka - Europejskie standardy prowadzenia projektów geoinformatycznych

Dyskusja podsumowująca. Zamknięcie konferencji

11.00-12.00 - Zebranie zarządu SKP

9.00-11.50 - Wycieczka dla gości zagranicznych
12.00 - Obiad
12.45 - przejazd autokarem do Wrocławia

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE


Zgłoszenia na konferencje do 31 października 2006 r. przez stronę SKP (rejestracja czynna od 30 maja 2006 r.) lub listownie na adres Wrocławskiego Centrum Promocji.

Tekst referatów prosimy przesyłać do 31 października 2006 r. na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ze streszczeniem angielskim, min. 1 strona.

Opłacenie kosztów do 31 października 2006 r.

Zgłoszenia na konkurs "MAPA ROKU 2006" do 5 listopada 2006 r.

Zgłoszenia na wystawę do 31 października 2006 r.

Obrady Wrocław i Polanica

Zakwaterowanie:

NASZ DOM, ul. Cicha 1, 57-320 POLANICA ZDRÓJ

 

Koszt uczestnictwa: 1100 zł.
W tym: uczestnictwo w konferencji, materiały, 2 noclegi w Polanicy w pokoju jednoosobowym, pełne wyżywienie.

Dla członków indywidualnych SKP (z opłaconymi składkami do 2006 r):

Koszt uczestnictwa: 740 zł
w tym: uczestnictwo w konferencji, materiały, 2 noclegi w Polanicy w pokoju dwuosobowym. Pełne wyżywienie. Możliwość dopłaty do pokoju jednoosobowego 50 zł/dobę.

Parking płatny przy hotelu.

 


Płatność przelewem na konto:
Wrocławskie Centrum Promocji
Nr konta: 66 1090 2398 0000 0006 0802 9993
ul. Śniadeckich 10
51-604 Wrocław
tel. 071 3483966
kom. 606 350 32
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

 

 


Galeria  [PDF]  -  -  - Galeria  [PDF]  -  - -  Galeria  [PDF]