VI Sympozjum Geoinformacyjne Drukuj
poniedziałek, 21 marca 2011 15:25

logo Sympozjum Geoinformacyjnego

W dniach 21 - 24 września 2011 r. w Polanicy-Zdroju odbędzie się VI OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM GEOINFORMACYJNE poświęcone problematyce modelowania i prezentacji różnych zagadnień przestrzennych, dedykowane osobom wykorzystującym w swojej pracy teledetekcję i fotogrametrię, systemy informacji geograficznej oraz kartografię.

Sympozjum organizowane jest  przez:

  • Sekcję Kartografii Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk,
  • Stowarzyszenie Kartografów Polskich,
  • Katedrę Geomatyki Akademii Górniczo-Hutniczej,
  • Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

oraz:

  • Klub Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
  • Komisję Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności,
  • Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji,
  • Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej,
  • Sekcję Geoinformatyki oraz Sekcję Fotogrametrii I Teledetekcji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk
  • Stowarzyszenie Geodetów Polskich.

Organizatorzy VI sympozjum chcą szczególnie zwrócić uwagę na rolę mapy w modelowaniu i prezentacji z zastosowaniem geomatyki. Przewidujemy także sesje posterowe poprzedzone krótkimi wystąpieniami uczestników. Teksty do posterów będą drukowane na równi z referatami wygłoszonymi.

Sympozjum poprzedzi seminarium zorganizowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii i Stowarzyszenie Kartografów Polskich na temat jednego z najważniejszych rejestrów georeferencyjnych pod tytułem NAZWY GEOGRAFICZNE JAKO REJESTR GEOREFERENCYJNY.

Obie imprezy odbywają się pod patronatem Głównego Geodety Kraju.

Do uczestnictwa w obu spotkaniach geoinformatycznych zapraszamy pracowników nauki, praktyków i pracowników administracji, którzy na co dzień zajmują się problematyką związaną z tematyką sympozjum. W ramach zajęć przewidujemy prezentowanie referatów monograficznych i naukowych. Liczymy na tradycyjne zainteresowanie sympozjum, zapewniamy jak zwykle przyjemną i koleżeńską atmosferę oraz dobre warunki pobytowe.

W celu popularyzacji dobrych map w Internecie Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich ogłasza, że w czasie Sympozjum odbędzie się pierwsza edycja konkursu INTERNETOWA MAPA ROKU 2011 w kategoriach: "Interaktywna mapa internetowa” i ”Mapa w urządzeniach mobilnych”.

Najważniejsze terminy w pliku PDF
Zgłoszenia, program i inne informacje organizacyjne na stronie http://www.gislab.up.wroc.pl/VIOSG/