Location Based Services: Evolution and Research Challenges

Serdecznie zapraszamy 13 maja 2021 o godz. 9.30 na otwarte seminarium Komitetu Geodezji PAN, podczas którego prof. Georg Gartner z Politechniki Wiedeńskiej przedstawi referat pt.: „Location Based Services: Evolution and Research Challenges” Link do spotkania

Uwagi SKP do Projektu rozporządzenia MR

Uwagi SKP do Projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Mimo wieloletnich prób zmiany nazwy uprawnień zakresu 6 z „REDAKCJA MAP” na „KARTOGRAFIA I PRZETWARZANIE GEOINFORMACJI”, proces ten, z całkowicie niezrozumiałych i nieuzasadnionych względów,  nie zakończył się dotąd powodzeniem. Skutkować to będzie w kolejnych latach dalszymi nieporozumieniami. Nie zaakceptowano zmiany nazwy, mimo zgłaszania tego problemu przez kartografów, zarówno naukowców, przedsiębiorców jak i urzędników (uwagi do kolejnych projektów rozporządzeń o uprawnieniach i Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne), zgody zespołu roboczego przy GUGiK zajmującego się uprawnieniami w zakresach 3, 6, 7 i protokołem posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych z 8-9 grudnia 2016 roku. Z nazwy nie wynika wiedza uprawnionego kartografa w zakresie systemów oraz usług geoinformacyjnych w ramach krajowej infrastruktury informacji przestrzennej.

czytaj dalej about Uwagi SKP do Projektu rozporządzenia MR

Wojciech Jankowski (1935-2020)

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 24. marca 2020 r. odszedł Ś.P. dr Wojciech Jankowski aktywny członek pierwszego zarządu głównego SKP od 2000 r. Był zastępcą przewodniczącej ds. merytoryczno-programowych, reprezentantem Stowarzyszenia w gremiach zajmujących się prawem autorskim w kartografii. Rodzinie i przyjaciołom zmarłego wyrazy szczerego współczucia składają: Przewodnicząca i Zarząd Główny SKP Notka […]

Rozstrzygnięcie konkursu Mapa Roku 2018

Rozstrzygnięcie XVIII edycji konkursu SKP „Mapa Roku” nastąpi podczas XLII Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Krakowie. Rozdanie nagród dla zwycięzców tegorocznej edycji odbędzie się dn. 17 września 2019 r. (wtorek) ok. godz. 20:00 w czasie uroczystej kolacji na Rynku Głównym w Restauracji No.7