Pierwsza nagroda na Międzynarodowej Wystawie Kartograficznej dla atlasu dla niewidomych i niedowidzących

Miło nam poinformować, że na Międzynarodowej Wystawie Kartograficznej MAK (która odbyła się we Florencji w dniach 14-18 grudnia 2021 r.) pierwszą nagrodę otrzymał Atlas dla niewidomych i niedowidzących, którego Autorką jest mgr Nadzeya Avizhych. Opracowanie powstało w ramach pracy magisterskiej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Promotorem pracy była dr Izabela Gołębiowska, a […]

Opinia w sprawie projektu BDOT/BDOO – komplet uwag

Stowarzyszenie Kartografów Polskich wysłało blisko 100 uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Temat podstawowego urzędowego zasobu informacji przestrzennej na poziomie topograficznym jest tak ważny, że wymaga nie tylko zaopiniowania w gronie specjalistów, ale także […]

Plany Warszawy 1655 – spotkanie autorskie

Na dniach światło dzienne ujrzy książka o planie Warszawy Erika Dahlberga. Ukaże się w ramach serii „Plany Warszawy” wydawanej przez Muzeum Warszawy. Mam przyjemność być współautorem tej pracy, pospołu z prof. Agnieszką Bartoszewicz. Wewnątrz książki znajdzie się, jak zwykle, opowieść o mieście pióra historyka – tym razem to właśnie pani profesor oraz opowieść o najstarszych […]

Opinia w sprawie projektu bazy danych obiektów topograficznych

Stowarzyszenie Kartografów Polskich wysłało pierwszą część uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych. Ze względu na wagę problemów wynikających z proponowanych zmian druga część uwag zostanie skompletowana do 18 czerwca. Uwagi można przesyłać na adres Stowarzyszenia.

Konsultacje projektu rozporządzenia MRPiT w sprawie bazy danych obiektów topograficznych

Zmiany w strukturze i ograniczenie zakresu treści bazy danych obiektów topograficznych przewiduje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Więcej o zmianach na stronie Geoforum. Konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia trwają do 15 czerwca. Do dnia 12 czerwca prosimy o […]

Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia ws PRG

Tylko do 28 maja 2021 r. trwają konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. Prosimy o przesyłanie na adres Stowarzyszenia uwag i opini. Projekt jest także dostępny na stronie internetowej Rządowego Procesu Legislacyjnego, pod adresem https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346705.