Uwagi SKP do Projektu rozporządzenia MR

Uwagi SKP do Projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Mimo wieloletnich prób zmiany nazwy uprawnień zakresu 6 z „REDAKCJA MAP” na „KARTOGRAFIA I PRZETWARZANIE GEOINFORMACJI”, proces ten, z całkowicie niezrozumiałych i nieuzasadnionych względów,  nie zakończył się dotąd powodzeniem. Skutkować to będzie w kolejnych latach dalszymi nieporozumieniami. Nie zaakceptowano zmiany nazwy, mimo zgłaszania tego problemu przez kartografów, zarówno naukowców, przedsiębiorców jak i urzędników (uwagi do kolejnych projektów rozporządzeń o uprawnieniach i Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne), zgody zespołu roboczego przy GUGiK zajmującego się uprawnieniami w zakresach 3, 6, 7 i protokołem posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych z 8-9 grudnia 2016 roku. Z nazwy nie wynika wiedza uprawnionego kartografa w zakresie systemów oraz usług geoinformacyjnych w ramach krajowej infrastruktury informacji przestrzennej.

czytaj dalej about Uwagi SKP do Projektu rozporządzenia MR

Wojciech Jankowski (1935-2020)

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 24. marca 2020 r. odszedł Ś.P. dr Wojciech Jankowski aktywny członek pierwszego zarządu głównego SKP od 2000 r. Był zastępcą przewodniczącej ds. merytoryczno-programowych, reprezentantem Stowarzyszenia w gremiach zajmujących się prawem autorskim w kartografii. Rodzinie i przyjaciołom zmarłego wyrazy szczerego współczucia składają: Przewodnicząca i Zarząd Główny SKP Notka […]

Rozstrzygnięcie konkursu Mapa Roku 2018

Rozstrzygnięcie XVIII edycji konkursu SKP „Mapa Roku” nastąpi podczas XLII Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Krakowie. Rozdanie nagród dla zwycięzców tegorocznej edycji odbędzie się dn. 17 września 2019 r. (wtorek) ok. godz. 20:00 w czasie uroczystej kolacji na Rynku Głównym w Restauracji No.7

Konkurs Mapa Roku 2018

Szanowni Państwo!

Zarząd Główny Stowarzyszenia Kartografów Polskich uprzejmie informuje, że zostaje ogłoszona XIX edycja dorocznego konkursu „Mapa Roku”. Edycja ta obejmuje drukowane mapy i atlasy wydane w 2018 r. Konkurs odbędzie się pod tradycyjnym patronatem Głównego Geodety Kraju. Bardzo serdecznie zapraszamy PT Wydawców do uczestnictwa w konkursie i zapoznania się z niżej zamieszczonym regulaminem konkursu. Bardzo prosimy zwrócić baczną uwagę na postanowienia konkursu i podane terminy zgłaszania map i atlasów.

W imieniu Zarządu SKP Komisarz Konkursu
/-/ Jan Krupski

czytaj dalej about Konkurs Mapa Roku 2018

Wyniki konkursu Internetowa Mapa Roku 2018/2019

W szóstej edycji konkursu „Internetowa Mapa Roku”, obejmującego oryginalne, polskie opracowania kartograficzne opublikowane na ogólnodostępnych stronach internetowych, zgłoszonych zostało 7 opracowań. Komisja Konkursowa w składzie: Joanna Bac-Bronowicz (Politechnika Wrocławska), Jerzy Zieliński (Główny Urząd Geodezji i Kartografii), Tomasz Opach (Norwegian University of Science and Technology, Linköping University, Szwecja), Radosław Golba (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Aleksander Buczkowski i Paweł J. Kowalski (Zakład Kartografii, Politechnika Warszawska) oceniła przede wszystkim użyteczność przekazu kartograficznego zgłoszonych prac.

czytaj dalej about Wyniki konkursu Internetowa Mapa Roku 2018/2019