Rozstrzygnięcie konkursu Mapa Roku 2012

W dniu 7 maja 2013 r. podczas IV Zawodowej Konferencji Stowarzyszenia Kartografów Polskich pt. „Uprawnienia Zawodowe Kartografa i Fotogrametry” rozstrzygnięty został kolejny konkurs na Mapę Roku. Do konkursu Mapa Roku 2012 zgłoszonych zostało ogółem 17 tytułów map 11 wydawców, przy czym w jednej kategorii „plan miasta” z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń konkursu nie przeprowadzono.

W wyniku tajnego głosowania przyznano nagrody Stowarzyszenia Kartografów Polskich oraz Nagrody Publiczności.

czytaj dalej about Rozstrzygnięcie konkursu Mapa Roku 2012