Opinia na temat rozporządzenia w sprawie PUW

W związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dziennik Ustaw z 2012 r., poz. 1247) Stowarzyszenie Kartografów Polskich pragnie przypomnieć, iż kilkukrotnie opiniowało projekt ww. rozporządzenia, wyrażając krytyczne zdanie w odniesieniu do niektórych zapisów. Dnia 15 października 2012 r. na ręce Głównego Geodety Kraju została przekazana opinia do ostatniej wersji projektu (po konsultacjach), w której szczegółowo wyjaśniono konsekwencje  m.in. dopuszczenia układu UTM do opracowania i wydawania map topograficznych.

czytaj dalej about Opinia na temat rozporządzenia w sprawie PUW

Konferencja dotycząca zawodu kartografa i fotogrametry

STOWARZYSZENIE KARTOGRAFÓW POLSKICH
POLSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI
Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Zakład Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 
organizują konferencję

UPRAWNIENIA ZAWODOWE KARTOGRAFA I FOTOGRAMETRY

Wrocław Pawłowice, 6-7 maja 2013 r.

czytaj dalej about Konferencja dotycząca zawodu kartografa i fotogrametry