Rozstrzygnięcie konkursu Mapa Roku 2013

W dniu 21 lutego 2014 Stowarzyszenie Kartografów Polskich ogłosiło XIV edycję konkursu „Mapa Roku 2013”. Na konkurs nadesłano ogółem 21 tytułów map i opracowań atlasowych, które wypełniły tylko dwie (z pięciu) kategorii konkursowych: „Mapa turystyczna” i „Inne mapy i atlasy drukowane”. W pierwszej z nich znalazło się 14 tytułów, a w drugiej – 7 tytułów. Publikacje te zostały wydane przez ogółem 13 Wydawców.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpiło w dniu 8 maja 2014 podczas XXII Szkoły Kartograficznej w Wałbrzychu-Książu. Przeprowadzono tylko jedno głosowanie na „Nagrodę Pub­liczności” z powodu znikomej ilości członków SKP. W wyniki tajnego głosowania „Nagrodą Publiczności” zostały uhonorowane następujące publikacje:

czytaj dalej about Rozstrzygnięcie konkursu Mapa Roku 2013

Rozstrzygnięcie konkursu Internetowa Mapa Roku 2013

Tytuł „Internetowej Mapy Roku 2013 im. Krzysztofa Buczkowskiego” w trzeciej edycji konkursu otrzymała Mapa demograficzna Wrocławia opracowana w Dziale Informacji Przestrzennej Biura Rozwoju Wrocławia. Wyróżnia się przede wszystkim syntetycznym przejrzystym ujęciem graficznym tematu głównego i wyważonym doborem treści referencyjnej. Gratulujemy zwycięzcy, ale również autorom portalu map glebowo-rolniczych i geologicznych woj. łódzkiego oraz mapy rzeźby terenu w województwie dolnośląskim. Te trzy opracowania były zdecydowanie najwyżej punktowane przez jurorów. Ich wspólnymi cechami są: czytelność, spójność prezentowanej treści i elegancka symbolizacja, ale także skuteczna generalizacja na kilku poziomach wyświetlania mapy. Nagrody zostaną uroczyście wręczone podczas Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej, która odbędzie się w dniach 23-24.10.2014 r. w Toruniu.

czytaj dalej about Rozstrzygnięcie konkursu Internetowa Mapa Roku 2013