Zarząd

Zarząd Główny SKP:

 1. Joanna Bac-Bronowicz – przewodnicząca Zarządu Głównego
 2. Agnieszka Buczek – zastępca przew. ZG SKP
 3. Paweł J. Kowalski – zastępca przew. ZG SKP
 4. Iwona Nakonieczna – sekretarz ZG SKP
 5. Roman Janusiewicz – skarbnik ZG SKP

oraz członkowie Zarządu Głównego:

 1. Dariusz Gotlib
 2. Zenon Kozieł
 3. Waldemar Spallek 
 4. Radosław Golba

Komisja Rewizyjna SKP:

 1. Andrzej Kwinta – przewodniczący KR
 2. Marek Bittner – zastępca przewodniczącego KR
 3. Jan Krupski – członek KR

Sąd Koleżeński:

 1. Robert Pajkert – przewodniczący SK
 2. Jerzy Zieliński – członek SK
 3. Izabella Krauze- Tomczyk– członek SK

Aktualny wpis w KRS