Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia ws PRG

Tylko do 28 maja 2021 r. trwają konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. Prosimy o przesyłanie na adres Stowarzyszenia uwag i opini. Projekt jest także dostępny na stronie internetowej Rządowego Procesu Legislacyjnego, pod adresem https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346705.

Location Based Services: Evolution and Research Challenges

Serdecznie zapraszamy 13 maja 2021 o godz. 9.30 na otwarte seminarium Komitetu Geodezji PAN, podczas którego prof. Georg Gartner z Politechniki Wiedeńskiej przedstawi referat pt.: „Location Based Services: Evolution and Research Challenges” Link do spotkania