Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego Tom 5

Przekazujemy czytelnikom kolejny 5 tom Biblioteki Polskiego Przeglądu Kartograficznego, zawierający zagraniczne piśmiennictwo kartograficzne z lat 1968–2018. Bibliografia została opracowana na podstawie wykazów nowości literatury zestawianych przez Jerzego Ostrowskiego i zamieszczanych w kwartalniku „Polski Przegląd Kartograficzny” w latach 1969–2015 oraz półroczniku „Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim” (2016–2018). Tom opracowali: Zenon Kozieł i Małgorzata Kozieł.

Konkurs na Internetową Mapę Roku 2023

Zarząd Główny Stowarzyszenia Kartografów Polskich ogłasza kolejną, ósmą edycję konkursu na Internetową Mapę Roku, pod patronatem Głównego Geodety Kraju. Regulamin konkursu Internetowa Mapa Roku im. Krzysztofa Buczkowskiego 2023 Pytania i uwagi można kierować do komisarza konkursu dra inż. Pawła Kowalskiego na adres pawel.kowalski (at) pw.edu.pl. Zarząd Główny Stowarzyszenia Kartografów Polskich Wrocław, 4 sierpnia 2023 r.

Igor Drecki (zm. 2023)

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 26 lipca 2023 r. w wypadku samochodowym w Nowej Zelandii zginął wraz z żoną nasz kolega ś.p. Igor Drecki, działacz Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej, wieloletni redaktor ICA News. Rodzinie i przyjaciołom wyrazy szczerego współczucia składająPrzewodnicząca i Zarząd Główny SKP Igor Drecki studiował na specjalizacji kartograficznej na Wydziale Geografii i […]