Konkurs na Internetową Mapę Roku 2023

Zarząd Główny Stowarzyszenia Kartografów Polskich ogłasza kolejną, ósmą edycję konkursu na Internetową Mapę Roku, pod patronatem Głównego Geodety Kraju.

Regulamin konkursu Internetowa Mapa Roku im. Krzysztofa Buczkowskiego 2023

 1. W tegorocznej edycji konkursu mogą uczestniczyć wyłącznie oryginalne opracowania kartograficzne polskich autorów i wykonawców, zrealizowane w formie prezentacji internetowej (w serwisie geoinformacyjnym) w ramach projektu popularno-naukowego, naukowego lub badawczo-rozwojowego.
 2. W zgłoszeniu należy podać:
  1. adres internetowy URL, pod którym dostępna jest konkursowa praca (odnośnik powinien być unikalny i jednoznacznie wskazywać na konkursowe opracowanie),
  2. autora lub autorów opracowania kartograficznego,
  3. wykonawcę strony internetowej,
  4. właściciela zgłaszanej strony internetowej,
  5. proponowaną kategorię.
 3. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:
  1. Indywidualnych projektów naukowych lub badawczo-rozwojowych (1-2 osoby),
  2. Zespołowych projektów naukowych lub badawczo-rozwojowych.
  3. Opracowań popularno-naukowych wykorzystujących bazy danych przestrzennych BDOT/BDOO lub OpenStreetMap.
 4. Jeden zgłaszający może przedstawić maksymalnie dwa opracowania kartograficzne w dowolnej kategorii. Każda predefiniowana prezentacja kartograficzna, o podanym w zgłoszeniu adresie URL i ustalonych domyślnie parametrach, jest traktowana jako oddzielne opracowanie kartograficzne. Nie będą brane pod uwagę dodatkowe warstwy tematyczne, które użytkownik może dodawać samodzielnie np. za pomocą usług WMS/WFS.
 5. Konkurs odbędzie się, gdy zostanie zgłoszonych minimum 5 map przynajmniej trzech różnych  wykonawców w każdej kategorii.
 6. Mapy internetowe podlegające ocenie powinny być dostępne pod wskazanym w zgłoszeniu adresem internetowym URL przez cały czas trwania konkursu, tj. od dnia zgłoszenia mapy do dnia ogłoszenia wyników. Adres ten zostanie opublikowany na stronie SKP www.polishcartography.pl w zakładce konkursowej.
 7. Ocenie podlegać będzie szeroko pojęta użyteczność przekazu kartograficznego, w szczególności: aktualność i kompletność informacji, ale także: jakość redakcji kartograficznej (dobór metod prezentacji kartograficznej i generalizacji), wyposażenie funkcyjne oraz wygoda i intuicyjność interfejsu użytkownika.
 8. Na etapie kwalifikacji zgłoszeń konkursowych Stowarzyszenia Kartografów Polskich zastrzega sobie prawo uzyskania zgody właściciela strony na udział w konkursie, jeśli zgłoszenie nie było wysłane przez właściciela.
 9. Nagrody w konkursie IMR im. Krzysztofa Buczkowskiego będą przyznawane przez komisję powołaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Kartografów Polskich.
 10. Członkowie komisji oceniają wyłącznie te opracowania zgłoszone do Konkursu, w których powstawaniu nie uczestniczyli jako autorzy lub wydawcy i nie są ich właścicielami.
 11. Dodatkową możliwością promocji zgłoszonej do konkursu pracy będzie dedykowana prezentacja (w formacie PDF lub PPT) zawierająca informacje o mapie, danych źródłowych i sposobach opracowania mapy. Prezentacja będzie dostępna na stronie SKP www.polishcartography.pl w zakładce konkursowej.
 12. Prace wykorzystujące dane przestrzenne OpenStreetMap mogą dodatkowo zostać opublikowane w tygodniku społeczności WeeklyOSM, na stronie Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska oraz na profilu Facebook.
 13. Zgłoszenia map do konkursu można przesyłać od 1 września do 15 października 2023 r. na adres Stowarzyszenia: kartografia(at)pwr.edu.pl. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpią podczas I Kongresu Geoinformacyjnego w Krakowie.

Pytania i uwagi można kierować do komisarza konkursu dra inż. Pawła Kowalskiego na adres pawel.kowalski (at) pw.edu.pl.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Kartografów Polskich
Wrocław, 4 sierpnia 2023 r.

Post Author: Paweł J. Kowalski