Biuletyny SKP

Zapraszamy na stronę Biuletynu Stowarzyszenia Kartografów Polskich, na której dostępne są wszystkie wydania periodyku SKP, zawierające sprawozdania z bieżącej działalności, konferencji i seminariów, sylwetki kartografów polskich, opinie i komentarze Stowarzyszenia, regulaminy konkursów.

Opinia w sprawie projektu BDOT/BDOO – komplet uwag

Stowarzyszenie Kartografów Polskich wysłało blisko 100 uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Temat podstawowego urzędowego zasobu informacji przestrzennej na poziomie topograficznym jest tak ważny, że wymaga nie tylko zaopiniowania w gronie specjalistów, ale także […]

Opinia w sprawie projektu bazy danych obiektów topograficznych

Stowarzyszenie Kartografów Polskich wysłało pierwszą część uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych. Ze względu na wagę problemów wynikających z proponowanych zmian druga część uwag zostanie skompletowana do 18 czerwca. Uwagi można przesyłać na adres Stowarzyszenia.

Konsultacje projektu rozporządzenia MRPiT w sprawie bazy danych obiektów topograficznych

Zmiany w strukturze i ograniczenie zakresu treści bazy danych obiektów topograficznych przewiduje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Więcej o zmianach na stronie Geoforum. Konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia trwają do 15 czerwca. Do dnia 12 czerwca prosimy o […]

Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia ws PRG

Tylko do 28 maja 2021 r. trwają konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. Prosimy o przesyłanie na adres Stowarzyszenia uwag i opini. Projekt jest także dostępny na stronie internetowej Rządowego Procesu Legislacyjnego, pod adresem https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346705.

Uwagi SKP do Projektu rozporządzenia MR

Uwagi SKP do Projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Mimo wieloletnich prób zmiany nazwy uprawnień zakresu 6 z „REDAKCJA MAP” na „KARTOGRAFIA I PRZETWARZANIE GEOINFORMACJI”, proces ten, z całkowicie niezrozumiałych i nieuzasadnionych względów,  nie zakończył się dotąd powodzeniem. Skutkować to będzie w kolejnych latach dalszymi nieporozumieniami. Nie zaakceptowano zmiany nazwy, mimo zgłaszania tego problemu przez kartografów, zarówno naukowców, przedsiębiorców jak i urzędników (uwagi do kolejnych projektów rozporządzeń o uprawnieniach i Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne), zgody zespołu roboczego przy GUGiK zajmującego się uprawnieniami w zakresach 3, 6, 7 i protokołem posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych z 8-9 grudnia 2016 roku. Z nazwy nie wynika wiedza uprawnionego kartografa w zakresie systemów oraz usług geoinformacyjnych w ramach krajowej infrastruktury informacji przestrzennej.

czytaj dalej about Uwagi SKP do Projektu rozporządzenia MR