Opinia w sprawie projektu BDOT/BDOO – komplet uwag

Stowarzyszenie Kartografów Polskich wysłało blisko 100 uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Temat podstawowego urzędowego zasobu informacji przestrzennej na poziomie topograficznym jest tak ważny, że wymaga nie tylko zaopiniowania w gronie specjalistów, ale także szerszej dyskusji wśród wszystkich użytkowników danych topograficznych, być może w ramach seminarium poświęconym przyszłości polskiej topografii.

Fragment wizualizacji topograficznej BDOT10k w środowisku QGIS

Post Author: Joanna Bac-Bronowicz