I Kongres Geoinformacyjny (X Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne)

Polska Akademia Umiejętności – Komisja GeoinformatykiPolskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Kartograficzny Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Teledetekcji Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej Stowarzyszenie Geodetów Polskich Stowarzyszenie Kartografów Polskich oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska zapraszają w dn. 25 – 27 października 2023 r. […]