Igor Drecki (zm. 2023)

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 26 lipca 2023 r. w wypadku samochodowym w Nowej Zelandii zginął wraz z żoną nasz kolega ś.p. Igor Drecki, działacz Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej, wieloletni redaktor ICA News. Rodzinie i przyjaciołom wyrazy szczerego współczucia składająPrzewodnicząca i Zarząd Główny SKP Igor Drecki studiował na specjalizacji kartograficznej na Wydziale Geografii i […]

Wojciech Jankowski (1935-2020)

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 24. marca 2020 r. odszedł Ś.P. dr Wojciech Jankowski aktywny członek pierwszego zarządu głównego SKP od 2000 r. Był zastępcą przewodniczącej ds. merytoryczno-programowych, reprezentantem Stowarzyszenia w gremiach zajmujących się prawem autorskim w kartografii. Rodzinie i przyjaciołom zmarłego wyrazy szczerego współczucia składają: Przewodnicząca i Zarząd Główny SKP Notka […]

Janusz Kotlarczyk (1931-2017)

Społeczność SKP z głębokim smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci w dniu 1.10.2017 r.

Ś.P.
PROF. DR. HAB. INŻ. JANUSZA KOTLARCZYKA

Honorowego Przewodniczącego Komisji Geoinformatyki PAU, wybitnego specjalisty w dziedzinie geologii, geoinformatyki i archeologii.

Rodzinie i przyjaciołom zmarłego wyrazy szczerego współczucia składają

Przewodnicząca i Zarząd Główny SKP

czytaj dalej about Janusz Kotlarczyk (1931-2017)

Pożegnanie Akademickie Profesora Władysława Pawlaka

Dnia 16 września 2016 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali im. J. Czekanowskiego, Katedra Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 35, odbędzie się uroczyste pożegnanie akademickie Profesora Władysława Pawlaka, byłego Prodziekana Wydziału Nauk Przyrodniczych, Dyrektora Instytutu Geograficznego i Kierownika Zakładu Kartografii, wychowawcy wielu pokoleń absolwentów wrocławskiej Alma Mater.

Prof. dr hab. Władysław Pawlak (26 lipca 1931 — 3 sierpnia 2016), był wybitnym polskim geografem i kartografem, współtwórcą wrocławskiej szkoły kartografii, będącej kontynuacją polskiej szkoły kartografii, zainicjowanej w okresie międzywojennym we Lwowie przez Eugeniusza Romera. Kierował założoną przez siebie Pracownią Atlasu Dolnego Śląska UWr, w której powstało jego największe dzieło Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego (dwa wydania 1997 i 2008), należące do czołowych atlasów regionalnych na świecie. Ponadto był autorem ponad stu prac tekstowych i podobnej liczby map luźnych i atlasowych oraz redaktorem czterech innych atlasów.

czytaj dalej about Pożegnanie Akademickie Profesora Władysława Pawlaka

Władysław Pawlak (1931-2016)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 3 sierpnia 2016 roku zmarł

Ś.P.
PROF. DR HAB. WŁADYSŁAW PAWLAK

Wybitny Geograf i Kartograf, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, wybitny uczony, kontynuator spuścizny kartograficznej Eugeniusza Romera, wychowawca wielu pokoleń studentów i doktorantów.

W latach 1980–2002 kierownik Zakładu Kartografii Instytutu Geograficznego, w latach 1978-1981 dyrektor tego Instytutu; w latach 1987–1990 oraz 1993–2001 prodziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych UWr ; w okresie 1981-87 Przewodniczący Komisji Kartograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego i wiceprzewodniczący Oddziału Kartograficznego PTG.

Twórca i kierownik Pracowni Atlasu Dolnego Śląska Uniwersytetu Wrocławskiego; autor 170 prac i ponad 100 map, redaktor 5 atlasów, m.in. nagradzanego Atlasu Śląska Dolnego i Opolskiego; członek Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk; inicjator i organizator Ogólnopolskich Szkół Kartograficznych; Honorowy Członek Stowarzyszenia Kartografów Polskich; odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W osobie Profesora społeczność akademicka straciła wybitnego Naukowca, Nauczyciela i Wychowawcę.

czytaj dalej about Władysław Pawlak (1931-2016)

Krzysztof Buczkowski (1950-2013)

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
iż w dniu 24 października 2013 r.
zmarł po długiej i ciężkiej chorobie

Ś.P.
DR INŻ. KRZYSZTOF BUCZKOWSKI

wieloletni pracownik Zakładu Kartografii Politechniki Warszawskiej,
członek Stowarzyszenia Kartografów Polskich,
znakomity wykładowca,
kierownik wielu projektów naukowo-wdrożeniowych
świetny kolega

czytaj dalej about Krzysztof Buczkowski (1950-2013)

Prof. Andrzej Makowski (1931-2013)

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,
iż w dniu 23 października 2013 r.
zmarł po ciężkiej chorobie

Ś.P.
PROFESOR DR HAB. INŻ. ANDRZEJ MAKOWSKI

Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej,
Kierownik Zakładu Kartografii,
członek Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej,
przewodniczący Komitetu Narodowego MAK,
członek Komitetu Geodezji PAN,
członek założyciel Stowarzyszenia Kartografów Polskich,
Sekcji Kartograficznej SGP
oraz wiceprzewodniczący Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej
nasz Nauczyciel

czytaj dalej about Prof. Andrzej Makowski (1931-2013)