Pożegnanie Akademickie Profesora Władysława Pawlaka

Dnia 16 września 2016 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali im. J. Czekanowskiego, Katedra Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 35, odbędzie się uroczyste pożegnanie akademickie Profesora Władysława Pawlaka, byłego Prodziekana Wydziału Nauk Przyrodniczych, Dyrektora Instytutu Geograficznego i Kierownika Zakładu Kartografii, wychowawcy wielu pokoleń absolwentów wrocławskiej Alma Mater.

Prof. dr hab. Władysław Pawlak (26 lipca 1931 — 3 sierpnia 2016), był wybitnym polskim geografem i kartografem, współtwórcą wrocławskiej szkoły kartografii, będącej kontynuacją polskiej szkoły kartografii, zainicjowanej w okresie międzywojennym we Lwowie przez Eugeniusza Romera. Kierował założoną przez siebie Pracownią Atlasu Dolnego Śląska UWr, w której powstało jego największe dzieło Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego (dwa wydania 1997 i 2008), należące do czołowych atlasów regionalnych na świecie. Ponadto był autorem ponad stu prac tekstowych i podobnej liczby map luźnych i atlasowych oraz redaktorem czterech innych atlasów.

W 1985 r. Profesor zainicjował Szkołę Kartograficzną – konferencję naukowo-szkoleniową, której kolejne edycje, już jako konferencji międzynarodowej, odbywają się co dwa lata. W ciągu całej swojej kariery naukowo-dydaktycznej wypromował ponad 200 absolwentów specjalności kartografii oraz ośmiu doktorów, z których troje uzyskało później stopień doktorów habilitowanych.

W okresie 1981—1987 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Kartograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego i wiceprzewodniczącego Oddziału Kartograficznego PTG. W latach 2000—2003 był członkiem Zarządu głównego PTG. Od 1998 do 2011 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego „Polskiego Przeglądu Kartograficznego”. Ponadto był członkiem Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk oraz Honorowym Członkiem Stowarzyszenia Kartografów Polskich. Uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Medalem Stowarzyszenia Kartografów Polskich im. Prof. Makowskiego za istotny wkład w rozwój kartografii. W osobie Profesora społeczność akademicka UWr straciła wybitnego Naukowca, Nauczyciela i Wychowawcę. Zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości wszystkich, którzy znali Pana Profesora, byli jego przyjaciółmi, współpracownikami, uczniami.

Władzie Dziekańskie Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 
Dyrekcja Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego

Post Author: admin