Konkurs Internetowa Mapa Roku 2018/2019

Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich z siedzibą we Wrocławiu ogłasza szóstą edycję konkursu „Internetowa Mapa Roku”, obejmującego oryginalne, polskie opracowania kartograficzne opublikowane na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym także mapy będące integralnym komponentem serwisów geoinformacyjnych. Zapraszamy do zgłaszania propozycji opracowań przeglądowych i tematycznych. Wzorem lat ubiegłych przyznana zostanie główna „Nagroda Stowarzyszenia Kartografów Polskich im. Krzysztofa Buczkowskiego za najlepszą internetową mapę roku” oraz wyróżnienia.

czytaj dalej about Konkurs Internetowa Mapa Roku 2018/2019

Rozstrzygnięcie konkursu Mapa Roku 2017

XVIII edycja tradycyjnego konkursu SKP „Mapa Roku” została przeprowadzona podczas 41. Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Gdańsku, która odbyła się w dniach 18-19.09.2018 r. Konkurs rozstrzygnięto w dniu 18 września 2018. Na konkurs wpłynęło ogółem zaledwie 11 tytułów map i atlasów – najmniej w całej historii tego konkursu – zgłoszonych przez 7 wydawców. Można było skompletować zestawy publikacji tylko do 2 kategorii konkursowych – „mapa turystyczna” i „inne mapy i atlasy (drukowane)”. Do kategorii „plan miasta” zgłoszono zaledwie 2 mapy. Kolejny raz z rzędu nie było map i atlasów szkolnych.

czytaj dalej about Rozstrzygnięcie konkursu Mapa Roku 2017

Uchwała SKP z dn. 6 sierpnia 2018 r.

W związku z brakiem dyscypliny „geodezja i kartografia” w nowym wykazie dziedzin i dyscyplin nauki w projekcie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych członkowie naszego stowarzyszenia podjęli poniższą uchwałę, która została przesłana Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego panu Jarosławowi Gowinowi.

czytaj dalej about Uchwała SKP z dn. 6 sierpnia 2018 r.

Konkurs Mapa Roku 2017

Szanowni Państwo!

Zarząd Główny Stowarzyszenia Kartografów Polskich uprzejmie informuje, że zostaje ogłoszona XVIII edyc­ja dorocznego konkursu „Mapa Roku”. Edycja XVIII obejmuje drukowane mapy i atlasy wydane w ciągu 2017 r.. Konkurs odbędzie się pod tradycyjnym patronatem Głównego Geodety Kraju.Bardzo serdecznie zapraszamy PT Wydawców do uczestnictwa w konkursie i zapoznania się z niżej zamieszczonym regulami­nem konkursu. Bardzo prosimy zwrócić baczną uwagę na postanowienia konkursu i podane ter­miny zgłaszania map i atlasów.

W imieniu Zarządu SKP Komisarz Konkursu
/-/ Jan Krupski

czytaj dalej about Konkurs Mapa Roku 2017

Janusz Kotlarczyk (1931-2017)

Społeczność SKP z głębokim smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci w dniu 1.10.2017 r.

Ś.P.
PROF. DR. HAB. INŻ. JANUSZA KOTLARCZYKA

Honorowego Przewodniczącego Komisji Geoinformatyki PAU, wybitnego specjalisty w dziedzinie geologii, geoinformatyki i archeologii.

Rodzinie i przyjaciołom zmarłego wyrazy szczerego współczucia składają

Przewodnicząca i Zarząd Główny SKP

czytaj dalej about Janusz Kotlarczyk (1931-2017)