VII Walne Zgromadzenie Członków SKP

Szanowni Państwo!

W związku z upływem kadencji Zarządu Głównego SKP uprzejmie informujemy, że walne zgromadzenie członków SKP odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. we Wrocławiu, w Hotelu im. Jana Pawła II przy ul. św. Idziego 2. Pierwszy termin walnego zgromadzenia ustala się na godz. 17.45, a w wypadku braku kworum drugi termin ustala się na godz. 18.00. 
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mailowy, telefonicznie lub listownie.

czytaj dalej about VII Walne Zgromadzenie Członków SKP

Dłuższy termin zgłoszeń do Internetowej Mapy Roku

Informujemy, że termin przesyłania zgłoszeń map do piątej edycji konkursu „Internetowa Mapa Roku” został przesunięty do 28 lutego 2017 r. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania na adres kartografia@pwr.wroc.pl. propozycji map. Przesłane propozycje opracowań kartograficznych dostępne będą na stronie zgłoszeń konkursowych . Paweł KowalskiWrocław – Warszawa, 15 lutego 2017 r.

VII Walne Zgromadzenie Członków SKP

Szanowni Państwo!

W związku z upływem kadencji Zarządu Głównego SKP uprzejmie informujemy, że walne zgromadzenie członków SKP odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. we Wrocławiu, w Hotelu im. Jana Pawła II przy ul. św. Idziego 2. Pierwszy termin walnego zgromadzenia ustala się na godz. 17.45, a w wypadku braku kworum drugi termin ustala się na godz. 18.00. 
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mailowy, telefonicznie lub listownie.

czytaj dalej about VII Walne Zgromadzenie Członków SKP