VII Walne Zgromadzenie Członków SKP

Szanowni Państwo!

W związku z upływem kadencji Zarządu Głównego SKP uprzejmie informujemy, że walne zgromadzenie członków SKP odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. we Wrocławiu, w Hotelu im. Jana Pawła II przy ul. św. Idziego 2. Pierwszy termin walnego zgromadzenia ustala się na godz. 17.45, a w wypadku braku kworum drugi termin ustala się na godz. 18.00. 
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mailowy, telefonicznie lub listownie.

Uprzejmie przypominamy o konieczności opłacenia zaległych składek w celu uzyskania czynnego prawa wyborczego. Zarząd główny SKP na zebraniu 16.02.17 r. podjął uchwałę, że do uzyskania czynnego prawa wyborczego konieczne jest uregulowanie składek za lata 2015 i 2016. Powyższa uchwała nie dotyczy członków przyjętych w 2016 roku. Zebranie odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu pierwszego dnia obrad II Akademii Kartografii i Geoinformatyki połączonej z IX Ogólnopolskim Sympozjum Geoinformacyjnym – konferencjami zorganizowanymi przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej i Zakład Geodezji i Geoinformatyki Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

Serdecznie zapraszamy na obie konferencje – bieżące informacje znajdują się na stronach internetowych SKP  www.polishcartography.pl oraz na stornie konferencji.

Z pozdrowieniami, w imieniu Zarządu SKP

Przewodnicząca Zarządu Głównego SKP
dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz

Post Author: admin