Biuletyny SKP

Zapraszamy na stronę Biuletynu Stowarzyszenia Kartografów Polskich, na której dostępne są wszystkie wydania periodyku SKP, zawierające sprawozdania z bieżącej działalności, konferencji i seminariów, sylwetki kartografów polskich, opinie i komentarze Stowarzyszenia, regulaminy konkursów.

Porozumienie OSM Polska i SKP

Miło nam poinformować, że pomiędzy Stowarzyszeniem OpenStreetMap Polska a Stowarzyszeniem Kartografów Polskich podpisane zostało porozumienie o współpracy w ramach kolejnej edycji konkursu na Internetową Mapę Polski. OSM Polska, reprezentowane przez Andrzeja Kępysa – Prezesa Zarządu oraz Włodzimierza Bartczaka – Wiceprezesa oraz SKP, reprezentowane przez Joannę Bac Bronowicz – Przewodniczącą SKP oraz Agnieszkę Buczek – Zastępcę Przewodniczącego SKP, zobowiązują się do wzajemnej promocji Konkursu oraz współpracy w Komisji Konkursowej oceniającej zgłoszenia konkursowe.

czytaj dalej about Porozumienie OSM Polska i SKP

Nowy Zarząd SKP

W dniu 28 marca 2017 r. na VII Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Kartografów Polskich dokonano wyboru nowych władz SKP w związku z upływem kadencji. Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia wybory były tajne i przeprowadzone oddzielnie na Przewodniczącego SKP, Zarząd Główny, Komisje Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

czytaj dalej about Nowy Zarząd SKP

VII Walne Zgromadzenie Członków SKP

Szanowni Państwo!

W związku z upływem kadencji Zarządu Głównego SKP uprzejmie informujemy, że walne zgromadzenie członków SKP odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. we Wrocławiu, w Hotelu im. Jana Pawła II przy ul. św. Idziego 2. Pierwszy termin walnego zgromadzenia ustala się na godz. 17.45, a w wypadku braku kworum drugi termin ustala się na godz. 18.00. 
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mailowy, telefonicznie lub listownie.

czytaj dalej about VII Walne Zgromadzenie Członków SKP

VII Walne Zgromadzenie Członków SKP

Szanowni Państwo!

W związku z upływem kadencji Zarządu Głównego SKP uprzejmie informujemy, że walne zgromadzenie członków SKP odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. we Wrocławiu, w Hotelu im. Jana Pawła II przy ul. św. Idziego 2. Pierwszy termin walnego zgromadzenia ustala się na godz. 17.45, a w wypadku braku kworum drugi termin ustala się na godz. 18.00. 
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mailowy, telefonicznie lub listownie.

czytaj dalej about VII Walne Zgromadzenie Członków SKP