VIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Kartografów Polskich

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Głównego SKP zapraszam na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Stowarzyszenia Kartografów Polskich, które odbędzie się w środę 28 września 2022 w Toruniu, w Hotelu Uniwersyteckim, ul. Szosa Chełmińska 83 A.

Pierwszy termin Walnego Zgromadzenia ustala się na godz. 16:00, a w przypadku braku quorum drugi termin ustala się na godz. 16:15. Program Walnego Zgromadzenia znajdziecie Państwo w załączniku.

Po zakończeniu wyborów nowych władz SKP, zapraszamy na otwarte zebranie Stowarzyszenia Kartografów Polskich, które odbędzie się w godz. 17:30—18:30, pod tym samym adresem. Przy tej okazji uprzejmie przypominam o opłaceniu zaległych i bieżących składek członkowskich na konto:
Stowarzyszenie Kartografów Polskich, ul. Kochanowskiego 36, 51-601 Wrocław
Numer konta: 50 1020 5242 0000 2102 0129 2234
Wysokość składki członkowskiej normalnej wynosi 60 zł na rok.

Składka ulgowa 50% przysługuje niżej wymienionym członkom, niepracującym zawodowo, po udokumentowaniu tego uprawnienia (emerytom i rencistom, studentom studiów stacjonarnych, uczniom szkół dziennych, bezrobotnym, studentom studiów doktoranckich). Emeryci i renciści 70+ opłacają składkę członkowską w wysokości 10 zł rocznie. Wysokość składki w ciągu roku jest stała i nie zależy od daty przyjęcia członka. Składki opłacane są najpóźniej do dnia 31 września danego roku.
Prawo głosu na Zebraniu Walnym mają Członkowie z opłaconymi składkami za rok 2021 lub nowo przyjęci w 2022.

Z poważaniem,
Waldemar Spallek,
Sekretarz ZG SKP

Post Author: Waldemar Spallek