Akta kartografika – część II

Ochrona twórczości kartograficznej w internecie

Wydaje się, że ochrona twórczości kartograficznej w zapisach obowiązujących ustaw jest wystarczająca. Wnioski, jakie płyną z orzecznictwa sądów polskich, są w ogólności pozytywne, ponieważ coraz częściej wyroki przychylają się do ochrony prawnoautorskiej map (notatka z seminarium pt. „Prawna ochrona utworu kartograficznego” w Polskim Przeglądzie Kartograficznym nr 4/2011).

czytaj dalej about Akta kartografika – część II

Akta kartografika – część I

Większości kartografów problematyka praw autorskich leży głęboko na sercu. Jesteśmy autorami map i swoje opracowania chcielibyśmy traktować nie inaczej jak dzieła. Nie ulega wątpliwości, że większość opracowań kartograficznych ma charakter twórczy i odznacza się zarówno oryginalnością podejścia graficznego, jak i indywidualnym doborem treści mapy. Tym samym wyczerpują one znamiona utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Czy jednak pewność dotycząca twórczości kartograficznej jest powszechna? Czy wszyscy, a zwłaszcza instytucje stojące na straży prawa, interpretują jednoznacznie zapisy prawa autorskiego?

czytaj dalej about Akta kartografika – część I