Uchwała SKP z dn. 6 sierpnia 2018 r.

W związku z brakiem dyscypliny „geodezja i kartografia” w nowym wykazie dziedzin i dyscyplin nauki w projekcie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych członkowie naszego stowarzyszenia podjęli poniższą uchwałę, która została przesłana Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego panu Jarosławowi Gowinowi.

czytaj dalej about Uchwała SKP z dn. 6 sierpnia 2018 r.