Krzysztof Buczkowski (1950-2013)

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
iż w dniu 24 października 2013 r.
zmarł po długiej i ciężkiej chorobie

Ś.P.
DR INŻ. KRZYSZTOF BUCZKOWSKI

wieloletni pracownik Zakładu Kartografii Politechniki Warszawskiej,
członek Stowarzyszenia Kartografów Polskich,
znakomity wykładowca,
kierownik wielu projektów naukowo-wdrożeniowych
świetny kolega

czytaj dalej about Krzysztof Buczkowski (1950-2013)

Prof. Andrzej Makowski (1931-2013)

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,
iż w dniu 23 października 2013 r.
zmarł po ciężkiej chorobie

Ś.P.
PROFESOR DR HAB. INŻ. ANDRZEJ MAKOWSKI

Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej,
Kierownik Zakładu Kartografii,
członek Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej,
przewodniczący Komitetu Narodowego MAK,
członek Komitetu Geodezji PAN,
członek założyciel Stowarzyszenia Kartografów Polskich,
Sekcji Kartograficznej SGP
oraz wiceprzewodniczący Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej
nasz Nauczyciel

czytaj dalej about Prof. Andrzej Makowski (1931-2013)