Rozstrzygnięcie konkursu Internetowa Mapa Roku 2012

Finał drugiej edycji konkursu SKP odbył się 5 października 2012 roku podczas seminarium pt. „Metodologiczne i technologiczne aspekty prezentacji rzeźby terenu na mapach topograficznych i ogólnogeograficznych nowej generacji”, które miało miejsce w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Spośród 11 zgłoszonych prac konkursowych jury w składzie: Joanna Bac-Bronowicz, Jerzy Zieliński, Grzegorz Kurzeja, Jan Krupski, Paweł Kowalski i Andrzej Głażewski wybrało 3 najlepsze opracowania kartograficzne oraz przyznało dwa wyróżnienia.

czytaj dalej about Rozstrzygnięcie konkursu Internetowa Mapa Roku 2012