Rozstrzygnięcie konkursu Internetowa Mapa Roku 2012

Finał drugiej edycji konkursu SKP odbył się 5 października 2012 roku podczas seminarium pt. „Metodologiczne i technologiczne aspekty prezentacji rzeźby terenu na mapach topograficznych i ogólnogeograficznych nowej generacji”, które miało miejsce w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Spośród 11 zgłoszonych prac konkursowych jury w składzie: Joanna Bac-Bronowicz, Jerzy Zieliński, Grzegorz Kurzeja, Jan Krupski, Paweł Kowalski i Andrzej Głażewski wybrało 3 najlepsze opracowania kartograficzne oraz przyznało dwa wyróżnienia.

Nagrodę główną zdobyła mapa w Serwisie Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP opracowana w Pracowni Systemów Informacji Przestrzennej Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu. Wyróżnienie za prezentację rzeźby terenu otrzymała mapa emisji zanieczyszczeń województwa małopolskiego, natomiast za szczególne walory funkcjonalne wyróżniono Portal Informacyjny e-Zabytek. Nagrody dla 3 najlepszych opracowań kartograficznych oraz 2 wyróżnionych prac wręczali: Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski, Przewodnicząca Stowarzyszenia Kartografów Polskich Joanna Bac-Bronowicz oraz przedstawiciel firmy ESRI Polska Grzegorz Kurzeja.

O wyborze dodatkowej nagrody zadecydowali uczestnicy seminarium, którzy mieli możliwość wysłuchania krótkich prezentacji zgłoszonych do konkursu prac, przygotowanych przez przedstawicieli wykonawców. Nagrodę Publiczności zdobył Portal Informacyjny e-Zabytek.

Lista laureatów konkursu

W konkursie mogły uczestniczyć wyłącznie oryginalne opracowania kartograficzne polskich wykonawców, opublikowane na ogólnodostępnych stronach internetowych. Zwycięzcy konkursu otrzymali możliwość umieszczania przez trzy lata w swoim serwisie znaczka SKP z informacją o nagrodzie. Opracowanie wyróżnione Nagrodą Publiczności otrzymało na okres trzech lat prawo umieszczania przy mapie informacji: Nagroda Publiczności w Konkursie Stowarzyszenia Kartografów Polskich Internetowa Mapa Roku 2012.

I miejsceSerwis Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP (moduł ogólny). Autorzy i wykonawcy: Renata Krasel, Artur Filipkowski, Dawid Pyrdał, Maciej Tobjasz (Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu – Pracownia Systemów Informacji Przestrzennej), GISPartner Sp. z o.o.; właściciel: Powiat i gminy powiatu wrocławskiego.
II miejsceMapa „Kultura, turystyka i sport” w geoportalu „Opolskie w Internecie”. Autorzy i wykonawcy: Zespół projektowy OWI Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pod kier. Edyty Wenzel-Borkowskiej i Mariusza Boguckiego, Intergraph Polska Sp. Z.o.o; właściciel: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
III miejsce
Wyróżnienie za rzeźbę terenu
Mapa Emisji Zanieczyszczeń Województwa Małopolskiego. Autorzy i wykonawcy: Wydział Geodezji, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, GISPartner Sp. z o. o.; właściciel: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Wyróżnienie za funkcjonalność
Mapa Portalu Informacyjnego e-Zabytek. Autorzy i wykonawcy: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Pro-Creation, Soft-Project, Intergraph Polska Sp. z o.o.; właściciel: Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Ranking w głosowaniu publiczności

1.Mapa Portalu Informacyjnego e-Zabytek. Autorzy i wykonawcy: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Pro-Creation, Soft-Project, Intergraph Polska Sp. z o.o.; właściciel: Narodowy Instytut Dziedzictwa.
2.Serwis Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP (moduł ogólny). Autorzy i wykonawcy: Renata Krasel, Artur Filipkowski, Dawid Pyrdał, Maciej Tobjasz (Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu – Pracownia Systemów Informacji Przestrzennej), GISPartner Sp. z o.o.; właściciel: Powiat i gminy powiatu wrocławskiego.
3.Mapa turystyczna OpenStreetMap Polska. Wykonawca: Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska
3.Mapa „Kultura, turystyka i sport” w geoportalu „Opolskie w Internecie”. Autorzy i wykonawcy: Zespół projektowy OWI Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pod kier. Edyty Wenzel-Borkowskiej i Mariusza Boguckiego, Intergraph Polska Sp. Z.o.o; właściciel: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
5.
Mapa Emisji Zanieczyszczeń Województwa Małopolskiego. Autorzy i wykonawcy: Wydział Geodezji, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, GISPartner Sp. z o. o.; właściciel: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
6.Mapa bezpieczeństwa w geoportalu „Opolskie w Internecie”. Autorzy i wykonawcy: Zespół projektowy OWI Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pod kier. Edyty Wenzel-Borkowskiej i Mariusza Boguckiego, Intergraph Polska Sp. Z.o.o; właściciel: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
7.Mapa lasów RDLP w Lublinie. Wykonawca: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej; właściciel: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
8.
Mapa Akustyczna Dróg Wojewódzkich. Autorzy i wykonawcy: Wydział Geodezji, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, GISPartner Sp. z o. o.; właściciel: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
8.Mapa Polski Masstracks „Polska GPS-ami malowana”. Wykonawca i właściciel: Media-Lab s.c.

Ciekawe zestawienie konkursowych map przyniosła anonimowa ankieta internetowa, opublikowana w dniach 3 – 6 października w naszym serwisie, na czele której, z dużą przewagą nad konkurentami, uplasowała sięmapa bezpieczeństwa w geoportalu „Opolskie w Internecie”.

Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich
Wrocław-Warszawa, 6 października 2012 r.

Post Author: admin