Konsultacje projektu rozporządzenia MRPiT w sprawie bazy danych obiektów topograficznych

Fragment mapy topograficznej 1:25 000

Zmiany w strukturze i ograniczenie zakresu treści bazy danych obiektów topograficznych przewiduje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Więcej o zmianach na stronie Geoforum. Konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia trwają do 15 czerwca. Do dnia 12 czerwca prosimy o przesyłanie na adres Stowarzyszenia uwag i opinii. Projekt jest także dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Post Author: Joanna Bac-Bronowicz