Opinia w sprawie projektu bazy danych obiektów topograficznych

Stowarzyszenie Kartografów Polskich wysłało pierwszą część uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych. Ze względu na wagę problemów wynikających z proponowanych zmian druga część uwag zostanie skompletowana do 18 czerwca. Uwagi można przesyłać na adres Stowarzyszenia.

Post Author: Joanna Bac-Bronowicz