Rozstrzygnięcie konkursu Mapa Roku 2013

W dniu 21 lutego 2014 Stowarzyszenie Kartografów Polskich ogłosiło XIV edycję konkursu „Mapa Roku 2013”. Na konkurs nadesłano ogółem 21 tytułów map i opracowań atlasowych, które wypełniły tylko dwie (z pięciu) kategorii konkursowych: „Mapa turystyczna” i „Inne mapy i atlasy drukowane”. W pierwszej z nich znalazło się 14 tytułów, a w drugiej – 7 tytułów. Publikacje te zostały wydane przez ogółem 13 Wydawców.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpiło w dniu 8 maja 2014 podczas XXII Szkoły Kartograficznej w Wałbrzychu-Książu. Przeprowadzono tylko jedno głosowanie na „Nagrodę Pub­liczności” z powodu znikomej ilości członków SKP. W wyniki tajnego głosowania „Nagrodą Publiczności” zostały uhonorowane następujące publikacje:

W kategorii „Mapa turystyczna”:

  • Georgian Caucasus. Trekking map. Wydawnictwo Turystyczne „terraQuest”, Warszawa.

W kategorii „Inne mapy i atlasy drukowane”, ex aequo:

  • Atlas gór świata. Szczyty Marzeń. ExpressMap Polska, Warszawa
  • Mapa topograficzna Polski 1:10 000, arkusz N-34-61-A-c-2 Szymbark (edycja cieniowana), Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, wykonawca: InterTIM Pietrzak Ludmiła

Do konkursu zostały też zgłoszone mapy w kategoriach „Plan miasta” i „Szkolne mapy ścienne i atlasy”. Były to jednak pojedyncze tytuły w tych kategoriach, wobec czego nie można było przeprowadzić konkursu.

Konkurs odbywał się pod patronatem Głównego Geodety Kraju. Wydawcy nagrodzonych tytułów otrzymają honorowe plakietki Stowarzyszenia Kartografów Polskich oraz prawo do umieszczania informacji o nagrodzie we wszelkich materiałach dotyczących nagrodzonej publikacji przez okres trzech lat, tj. do końca 2017 roku.

Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich serdecznie gratuluje Wydawcom nagrodzonych publikacji i życzy dalszych sukcesów w kolejnych edycjach konkursu.

Jan Krupski
Wrocław

Post Author: admin