Konferencja dotycząca zawodu kartografa i fotogrametry

STOWARZYSZENIE KARTOGRAFÓW POLSKICH
POLSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI
Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Zakład Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 
organizują konferencję

UPRAWNIENIA ZAWODOWE KARTOGRAFA I FOTOGRAMETRY

Wrocław Pawłowice, 6-7 maja 2013 r.

Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję. Będzie ona forum dyskusyjnym, w jaki sposób przygotować studentów do zdobycia uprawnień zawodowych z geodezji i kartografii w zakresie kartografii oraz fotogrametrii i teledetekcji, w związku z wprowadzaniem w życie ustaw zmieniających regulacje wykonywania niektórych zawodów oraz sposób nadawania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (ustawy deregulacyjne). Na spotkaniu będziemy kontynuować dyskusje z trzech poprzednich zawodowych konferencji SKP z cyklu „ZAWÓD KARTOGRAFA”. Poprzednia konferencja: http://www.gislab.ar.wroc.pl/IIIZKSKP/

24 stycznia 2013 r. podczas posiedzenia sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw deregulacyjnych omawiano proponowane zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. Z założenia mają one ułatwić dostęp do zawodu geodety i kartografa. W propozycji tej uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, z zakresu kartografia oraz z zakresu fotogrametria i teledetekcja, mogą odpowiednio „otrzymać osoby z wykształceniem na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych lub w obszarze nauk przyrodniczych, obejmującym umiejętności dotyczące: uprawnienia zawodowe nr 6. redakcja map – dla zakresu redakcja map, uprawnienia zawodowe nr 7. fotogrametria i  teledetekcja – dla zakresu fotogrametria i  teledetekcja, po udokumentowaniu praktyki zawodowej z zakresu uprawnienia”. Osobom o wykształceniu wyższym uprawnienia te będą nadawane wyłącznie na podstawie wykształcenia i praktyki zawodowej.

Na I forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”, zorganizowanym przez Głównego Geodetę Kraju we wrześniu 2012 roku, dyskutowaliśmy o zakresie zestandaryzowania nauczania kartografii i fotogrametrii na kierunkach „Geodezja i Kartografia” oraz „Geografia”. Przedstawione zostały wtedy zestawienia przedmiotów i godzin poświęcanych na nauczenie zagadnień związanych z zakresem uprawnień 6. i 7. Propozycje dotyczyły określenia zakresu programowego (merytorycznego i godzinowego) kształcenia, czyli minimum programowego, stanowiącego podstawę nabycia uprawnień zawodowych z zakresu nr 6. oraz zakresu 7. (określonego w propozycji Ustawy jako „umiejętności”), które znajdą się w szczegółowych przepisach dotyczących nadawania tych uprawnień. Na forum wnioskowaliśmy o powtórne spotkanie władz i nauczycieli kierunków kształcących w zakresie geodezji i kartografii oraz geografii (ze specjalnością kartografia i fotogrametria) z Głównym Geodetą Kraju i Komisją Kwalifikacyjną ds. naszych uprawnień zawodowych oraz pracodawcami. Wnioski z naszej konferencji chcielibyśmy przedstawić na tegorocznym II forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”.

PATRONAT

Kazimierz Bujakowski – Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,  Główny Geodeta Kraju

PATRONAT MEDIALNY

Redakcja miesięcznika GEODETA oraz portalu Geoforum.pl

KOMITET NAUKOWY I ORGANIZACYJNY

 • dr hab.  inż. Joanna Bac-Bronowicz –przewodnicząca Stowarzyszenia Kartografów Polskich
 • prof. dr hab. Andrzej Borkowski – dyrektor Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Aleksandra Bujakiewicz – przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, przewodnicząca Sekcji Fotogrametrii i Teledetekcji KG PAN
 • Stanisław Cegielski –przewodniczący Stowarzyszenia Geodetów Polskich, przewodniczący komisji Kwalifikacyjnej ds. Uprawnień Zawodowych w dziedzinie Geodezji i Kartografii
 • dr habDariusz Gotlib – Stowarzyszenie Kartografów Polskich, prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
 • Bogdan Grzechnik – prezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej
 • Waldemar Klocek – prezes Polskiej Geodezji Komercyjnej
 • dr Jan Krupski – wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Kartografów Polskich, wiceprzewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej ds. Uprawnień Zawodowych w dziedzinie Geodezji i Kartografii
 • dr hab. Tomasz Niedzielski – kierownik Zakładu Geoinformatyki i Kartografii Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Robert Pajkert – Geodeta Województwa Dolnośląskiego
 • dr inż. hab. Krystian Pyka – wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji
 • Andrzej Zaręba – dyrektor Departament Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej GUGiK
 • Sekretarz: mgr inż. Izabela Wilczyńska – Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Program konferencji

6 maja

800 śniadanie

9 – 11 rejestracja uczestników

1100 – 1230 otwarcie UPRAWNIENIA ZAWODOWE Z DZIEDZINY GEODEZJI I FOTOGRAMETRII

1245 –  1400 obrady  POTRZEBY W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA FOTOGRAMETRÓW I KARTOGRAFÓW

1400 –  1500 obiad

1500 –  1645 obrady  POTRZEBY W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA FOTOGRAMETRÓW I KARTOGRAFÓW

1715–  1815 obrady  KSZTAŁCENIE FOTOGRAMETRÓW I KARTOGRAFÓW

1815–  1900 Konkurs  MAPA ROKU 2012

1930 kolacja

7 maja

800 śniadanie

900 –  1100 obrady  KSZTAŁCENIE FOTOGRAMETRÓW I KARTOGRAFÓW

1130 –  1245 podsumowanie   KSZTAŁCENIE FOTOGRAMETRÓW I KARTOGRAFÓW A UZYSKANIE UPRAWNIEŃ Z DZIEDZINY GEODEZJI I KARTOGRAFII W ZAKRESIE FOTOGRAMETRIA I KARTOGRAFIA

1300 obiad

1400 – 1600 zebranie sprawozdawczo-wyborcze  STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH

Miejsce obrad i noclegi

Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Pawłowicka 87/89, 101
51-250 Wrocław
tel. 71 330 4204

Zgłoszenia na konferencję

Zgłoszenia do 12 kwietnia 2013 r. prosimy kierować na załączonym formularzu (w formacie Word) przez pocztę e-mail na adres: skp@igig.up.wroc.pl

Skróty wystąpień do umieszczenia w materiałach konferencyjnych prosimy przesyłać do 19 kwietnia 2013 r.

Pełne teksty artykułów dotyczących współczesnej wiedzy i umiejętności, w dziedzinie geodezji i kartografii, oraz potrzeb rozwijania nowych metod badawczych do zadań czekających kartografię i fotogrametrię, prosimy przesłać do 30 września 2013 r. Artykuły, po pozytywnej recenzji, będą publikowane w  Acta Scientiarum PolonorumGeodesia et Descriptio Terrarum (zawierające wyraźnie aspekty badawcze) lub innych czasopismach.

Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi 550 zł (do 5 kwietnia 2013 r.).

Opłaty wnoszone później  – 650 zł.

Koszty uczestnictwa obejmują udział w obradach, materiały konferencyjne, nocleg  6/7 maja w pokoju dwuosobowym, pełne wyżywienie.

Koszt dodatkowego noclegu 5/6 maja w pokoju dwuosobowym, z kolacją i śniadaniem wynosi 160 zł.

Płatność przelewem na konto:
Wrocławskie Centrum Promocji

Bank Pekao Odział we Wrocławiu
Nr konta: 18 1240 6768 1111 0010 4881 4303

ul. Śniadeckich 10, 51-604 Wrocław
NIP: 898-129-10-23

KONTAKT

Zgłoszenia i wszelkie zapytania na temat obrad oraz przesyłkę skrótów prosimy kierować na adres:

mgr inż. Izabela Wilczyńska

INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Grunwaldzka 53
50-357 Wrocław
telefon:  +48 71 3201954; 506585449
Fax.: +48 71 3205617
E-mail: skp@igig.up.wroc.pl ; izabela.wilczynska@igig.up.wroc.pl

W sprawie organizacji sesji i  wystąpień oraz publikacji prosimy o kontakt z:

dr hab. Joanna Bac-Bronowicz

telefon:  +48 71 3459105; 506176893
Fax.: +48 71 3459105
E-mail: skp@igig.up.wroc.pl ; joanna.bac-bronowicz@igig.up.wroc.pl

Informacje nt. wystawienia faktur,  płatności i zakwaterowania:

Biuro Organizacyjne UPRAWNIENIA ZAWODOWE KARTOGRAFA I FOTOGRAMETRY
ul. Śniadeckich 10, 51-604 Wrocław
Informacja: tel (48 71) 348-39-66 , +48 606350328  
e-mail: r.baran@usg.webd.pl

Konkurs Mapa Roku

Regulamin MAPA ROKU 2012 – Jan Krupski organizator  konkursu


Wszystkie informacje o konferencji w formacie PDF

Post Author: admin