5. Forum Państwowej Służby Geologicznej oraz Państwowej Służby Hydrogeologicznej

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego serdecznie zaprasza do udziału w 5. Forum Państwowej Służby Geologicznej (PSG) oraz Państwowej Służby Hydrogeologicznej (PSH) pt. Kartografia Geologiczna – po co i dla kogo?  Forum odbędzie się w dniach 14-15 grudnia 2022 r. (środa – czwartek) w godz. 10.00-14.30 w formule on-line.

Podczas sesji referatowych przedstawione będą efekty prac kartograficznych realizowanych przez  PIG-PIB. Zaprezentowane zostaną wszystkie produkty z zakresu kartografii geologicznej w skali od 1:10 000 do 1:500 000: zakres informacyjny, zagadnienia istotne dla odbiorcy – aktualizacja i sposoby udostępniania danych geologicznych – w formie baz danych oraz w postaci arkuszy map.

W załączeniu: list skierowany przez dyrektora Instytutu dr. inż. Mateusza Damrata oraz program 5. Forum.

Udział w Forum jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych konieczne jest przesłanie zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie https://www.pgi.gov.pl/5-forum-psg-psh. Pomimo formuły on-line liczba uczestników jest ograniczona – o udziale w Forum decyduje kolejność zgłoszeń.

Post Author: Paweł J. Kowalski