Akademia Kartografii i Geoinformatyki 2019

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na

III AKADEMIĘ KARTOGRAFII I GEOINFORMATYKI 
pod tytułem „Mapy w Geoportalach”

Akademia odbędzie się w dniach 11-12 czerwca 2019 r. we Wrocławiu. Organizatorami będą Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska oraz Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności.

Wydarzenie jest elementem Zintegrowanych wrocławskich konferencji geoinformacyjnych, do udziału w których również serdecznie zapraszamy. Do uczestnictwa we wspomnianych spotkaniach zapraszamy pracowników nauki, praktyków i pracowników administracji, którzy na co dzień zajmują się problematyką związaną z tematyką konferencji. MAPY CYFROWE, będące przewodnim tematem Akademii, mogą być prezentowanie w czasie referatów monograficznych i naukowych. Przewidujemy też sesję posterową, poprzedzoną krótkimi wystąpieniami uczestników.

W celu popularyzacji dobrych map Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich ogłasza, że w czasie Akademii odbędzie się rozstrzygnięcie kolejnej edycji konkursu Internetowa mapa roku 2018/19 oraz Mapa Roku 2018.

W czasie spotkania we Wrocławiu odbędzie się zebranie Stowarzyszenia Kartografów Polskich poświęcone Komitetowi Narodowemu ds. Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej. Świętować będziemy również XX urodziny SKP, na których zostaną wręczone medale SKP im. Prof. Makowskiego za istotny wkład w rozwój kartografii.

Zintegrowane wrocławskie konferencje geoinformacyjne służyć mają przede wszystkim integracji środowiska osób projektujących i tworzących dobre mapy, wykorzystujących w swojej pracy geoinformatykę i systemy informacji geograficznej oraz udostępniających informację topograficzną i tematyczną z wykorzystaniem różnych metod prezentacji kartograficznej. Liczymy na tradycyjne zainteresowanie, zapewniamy jak zwykle przyjemną i koleżeńską atmosferę oraz otoczenie centrum zabytkowego Wrocławia.

Program konferencji oraz informacje organizacyjne na stronie: giswnauce.upwr.edu.pl/akademia

Serdecznie pozdrawiam w imieniu Komitetu naukowego i organizacyjnego.

Joanna Bac-Bronowicz
Przewodnicząca Zarządu SKP

Post Author: Joanna Bac-Bronowicz