Akademia Kartografii i Geoinformatyki 2024

Stowarzyszenie Kartografów Polskich,
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności,
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geoinformatyki i Kartografii
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Katedra Geodezji i Geoinformatyki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Geomatyki i Kartografii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Geomatyki i Kartografii
Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Główna Komisja Historii i Tradycji

serdeczne zapraszają na IV Akademię Kartografii i Geoinformatyki, która odbędzie się w dniach 22- 24 maja 2024 r. w Hotelu im. Jana Pawła II, ul. Św. Idziego 2, we Wrocławiu pod hasłem:

CZAS W OPRACOWANIACH KARTOGRAFICZNYCH I MODELOWANIU CZASOPRZESTRZENNYM

Konferencja poświęcona będzie szeroko rozumianemu problemowi czasu w modelowaniu przestrzennym, szczególnie w geoinformatycznym podejściu do analizy czasoprzestrzennej, geowizualizacji i opracowań kartograficznych. Prezentacje będą obejmowały zarówno czasy odległe jak i z najbliższej przeszłości. Przedstawione będą nowe wyzwania stawiane twórcom cyfrowych baz źródeł kartograficznych wykorzystujących HGIS jako narzędzie badań historycznych.

Celem jest dyskusja i wymiana doświadczeń na temat udziału nowoczesnych technologii geoinformacyjnych w przetwarzaniu danych czasoprzestrzennych: kartograficznych, geodezyjnych, teledetekcyjnych i. in., w systemach informacji geograficznej.

Specjalne sesje zostaną poświęcone wynikom projektów HGIS i innych związanych z tematyką konferencji, m. in.:

  • Kształtowanie granic niepodległej Polski w świetle dokumentów kartograficznych
  • Atlasy Historyczne Miast Polskich
  • Atlasy Historyczne Miast Europejskich
  • Wykorzystanie środowiska webGIS do gromadzenia i publikacji danych historycznych.

Akademii towarzyszyć będą:

  • Wręczenie medalu im. prof. Andrzeja Makowskiego za istotny wkład w rozwój kartografii
  • Prezentacja opracowań zgłoszonych do konkursu SKP o nagrodę im. Krzysztofa Buczkowskiego na najlepsze MAPY ROKU
  • Obchody XXV rocznicy powstania Stowarzyszenia Kartografów Polskich

Post Author: Paweł J. Kowalski