Konkurs na Internetową Mapę Roku 2021/2022

Zarząd Główny Stowarzyszenia Kartografów Polskich w ślad za ogłoszonym konkursem na Mapę Roku 2021 ogłasza kolejną edycję 2021/2022 konkursu Internetowa Mapa Roku im. Krzysztofa Buczkowskiego”, pod patronatem Głównego Geodety Kraju.

Plakat IMR 2021/2022

Regulamin konkursu Internetowa Mapa Roku 2021/2022

 1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie oryginalne opracowania kartograficzne polskich autorów i wykonawców, zredagowane pod kątem prezentacji internetowej i opublikowane na ogólnodostępnych stronach internetowych. W tegorocznej edycji konkursu rywalizować będą interaktywne mapy tematyczne prezentujące wybrane zagadnienie o charakterze społecznym, gospodarczym lub przyrodniczym, przy czym czynnikiem decydującym w ocenie map będzie utylitarność prezentowanej informacji.
 2. W zgłoszeniu należy podać:
  1. adres internetowy, pod którym dostępna jest konkursowa praca (odnośnik powinien być unikalny i jednoznacznie wskazywać na konkursowe opracowanie),
  2. autora lub autorów opracowania kartograficznego,
  3. wykonawcę strony internetowej,
  4. właściciela zgłaszanej strony internetowej,
  5. proponowana kategoria.
 3. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:
  1. IMR kategoria BDOT – opracowań wykorzystujących bazę danych obiektów topograficznych BDOT10k lub inne urzędowe bazy danych (rejestry państwowe).
  2. IMR kategoria OSM – opracowań bazujących na danych OpenStreetMap.
  3. IMR kategoria Inne – opracowań bazujących na innych danych.
 4. Jeden zgłaszający może przedstawić maksymalnie dwa opracowania kartograficzne w dowolnej kategorii. W przypadku map będących komponentami serwisu geoinformacyjnego, każdy predefiniowany profil mapowy (prezentacja kartograficzna o ustalonych domyślnie parametrach) jest traktowany jako oddzielne opracowanie kartograficzne. Nie będą brane pod uwagę dodatkowe warstwy tematyczne, które użytkownik może dodawać samodzielnie np. za pomocą usług WMS/WFS.
 5. Konkurs odbędzie się, gdy zostanie zgłoszonych minimum 5 map przynajmniej trzech różnych  wykonawców w każdej kategorii.
 6. Mapy internetowe podlegające ocenie powinny być dostępne pod wskazanym w zgłoszeniu adresem internetowym przez cały czas trwania konkursu, tj. od dnia zgłoszenia mapy do dnia ogłoszenia wyników. Adres ten zostanie opublikowany na stronie SKP www.polishcartography.pl w zakładce konkursowej.
 7. Ocenie podlegać będzie szeroko pojęta użyteczność przekazu kartograficznego, w szczególności: aktualność, kompletność i możliwość praktycznego wykorzystania prezentowanej informacji, ale także: jakość redakcji kartograficznej (dobór metod prezentacji kartograficznej i generalizacji), wyposażenie funkcyjne oraz wygoda i intuicyjność interfejsu użytkownika.
 8. Na etapie kwalifikacji zgłoszeń konkursowych Stowarzyszenia Kartografów Polskich zastrzega sobie prawo uzyskania zgody właściciela strony na udział w konkursie, jeśli zgłoszenie nie było wysłane przez właściciela.
 9. Nagrody w konkursie IMR im. Krzysztofa Buczkowskiego będą przyznawane przez komisję powołaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Kartografów Polskich.
 10. Członkowie komisji oceniają wyłącznie te opracowania zgłoszone do Konkursu, w których powstawaniu nie uczestniczyli jako autorzy lub wydawcy i nie są ich właścicielami.
 11. Wyróżnienia dla 3 map o szczególnych walorach poznawczych lub edukacyjnych zostaną przyznane w wyniku głosowania uczestników XLIV Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Toruniu.
 12. Dodatkową możliwością promocji zgłoszonej do konkursu pracy będzie dedykowana prezentacja (w formacie PDF lub PPT) zawierająca informacje o mapie, danych źródłowych i sposobach opracowania mapy. Prezentacja będzie dostępna na stronie SKP www.polishcartography.pl w zakładce konkursowej.
 13. Prace z kategorii OSM i innych mogą dodatkowo zostać opublikowane w tygodniku społeczności WeeklyOSM, na stronie Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska oraz na profilu Facebook.
 14. Termin zgłaszania map do konkursu upływa 10 września 2022 r. Zgłoszenia należy przesłać na adres Stowarzyszenia: kartografia(at)pwr.edu.pl. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród przez Głównego Geodetę Kraju nastąpią podczas XLIV Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w dniach 29-30 września 2022 r. w Toruniu.

Pytania i uwagi można kierować do komisarza konkursu dra inż. Pawła Kowalskiego na adres pawel.kowalski (at) pw.edu.pl.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Kartografów Polskich
Wrocław, 1 lipca 2022 r.

UWAGA: termin zgłoszeń został przedłużony do 14 września 2022 r.

Post Author: Paweł J. Kowalski