Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego Tom 5

Przekazujemy czytelnikom kolejny 5 tom Biblioteki Polskiego Przeglądu Kartograficznego, zawierający zagraniczne piśmiennictwo kartograficzne z lat 1968–2018. Bibliografia została opracowana na podstawie wykazów nowości literatury zestawianych przez Jerzego Ostrowskiego i zamieszczanych w kwartalniku „Polski Przegląd Kartograficzny” w latach 1969–2015 oraz półroczniku „Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim” (2016–2018). Tom opracowali: Zenon Kozieł i Małgorzata Kozieł.

Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego Tom 4

Z wielką przyjemnością publikujemy 4 tom Biblioteki Polskiego Przeglądu Kartograficznego, zawierający polskie piśmiennictwo kartograficzne w latach 1968–2020. Bibliografia opracowana została na podstawie wykazów nowości literatury zestawianych przez Jerzego Ostrowskiego i zamieszczanych w kwartalniku „Polski Przegląd Kartograficzny” (1969–2015) oraz półroczniku „Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim” (2016–2020) z uwzględnieniem opublikowanych w tych czasopismach artykułów, notatek […]