Wyniki konkursu Internetowa Mapa Roku 2018/2019

W szóstej edycji konkursu „Internetowa Mapa Roku”, obejmującego oryginalne, polskie opracowania kartograficzne opublikowane na ogólnodostępnych stronach internetowych, zgłoszonych zostało 7 opracowań. Komisja Konkursowa w składzie: Joanna Bac-Bronowicz (Politechnika Wrocławska), Jerzy Zieliński (Główny Urząd Geodezji i Kartografii), Tomasz Opach (Norwegian University of Science and Technology, Linköping University, Szwecja), Radosław Golba (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Aleksander Buczkowski i Paweł J. Kowalski (Zakład Kartografii, Politechnika Warszawska) oceniła przede wszystkim użyteczność przekazu kartograficznego zgłoszonych prac.

Wzięto pod uwagę: walory informacyjne, jakość redakcji kartograficznej mapy, wyposażenie funkcyjne oraz wygodę i intuicyjność interfejsu użytkownika. W wyniku głosowania wyłoniono najlepsze opracowania, przy czym ze względu na niewielką różnicę punktową zdecydowano przyznać 1 miejsce ex aequo i Nagrodę Stowarzyszenia Kartografów Polskich im. Krzysztofa Buczkowskiego dwóm opracowaniom: Województwo Dolnośląskie: plany urządzeniowo-rolne gmin oraz Model 3D Poznania.

Nagrody przyznano podczas III Akademii Kartografii i Geoinformatyki, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 11-12 czerwca 2019 r.

Wyniki głosowania Komisji Konkursowej

1. Województwo Dolnośląskie: plany urządzeniowo-rolne gmin. Autorzy: Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, Wykonawca strony internetowej: GISPartner sp. z o.o., Właściciel: Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (90 pkt)

Województwo Dolnośląskie: plany urządzeniowo-rolne gmin

1. Model 3D Poznania. Autor opracowania kartograficznego i wykonawca strony: SHH SP. z o.o., właściciel: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (89 pkt)

Model 3D Poznania

3. Województwo Dolnośląskie: regiony fizycznogeograficzne. Autorzy: Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na podstawie danych GDOŚ, Wykonawca strony internetowej: GISPartner sp. z o.o., Właściciel: Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (88 pkt)

Paweł J. Kowalski
Sekretarz Komisji Konkursowej IMR 2018/2019

Post Author: Paweł J. Kowalski